Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-20

Curando: Utfall av emission av teckningsoptioner och aktier medelst kvittning i Curando Nordic AB (publ)

Curando Nordic AB meddelade den 9 december 2019 att beslut om riktad
emission av teckningsoptioner 2019/2022 samt riktad nyemission av
aktier medelst kvittning fattats av extra bolagsstämma.

Riktad emission av teckningsoptioner
(https://curandonordic.se/wp-content/uploads/2019/11/Fullständiga-beslutsförslag-10.-Förslag-till-beslut-om-riktad-emission-av-teckningsoptioner-till-anställda-och-nyckelpersoner-2019-12-09.pdf)

Emissionen, vilken omfattade högst 850 000 teckningsoptioner av serie
2019/2022 A och högst 600 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022 B
skedde med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Totalt tecknades 850 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022 A och
600 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022 B, vilka berättigar till
teckning av nya aktier i bolaget under perioden 12 december 2022 till
16 december 2022. I det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas
innebär det en utspädning på cirka 5,9 % baserat på nuvarande
aktiekapital och en utspädning på cirka 3,3 % baserat på
aktiekapitalet efter genomförd nyemission medelst kvittning.

Skälet till införandet av teckningsoptionsprogrammet och avvikelsen
från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för
Curando att behålla kompetent personal på alla nivåer genom
erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för anställda,
nyckelpersoner och styrelse. Ett sådant långsiktigt ägarengagemang
förväntas bidra till en ökad harmonisering av deltagarnas och
aktieägarnas intressen samt öka ett långsiktigt engagemang för
Curandos utveckling.

Villkor för teckningsoptionerna av serie 2019/2022 A och 2019/2022 B
finns att tillgå via bolagets hemsida
https://curandonordic.se/bolagsstyrning/bolagsstammor/.

Riktad nyemission av aktier medelst kvittning

Emissionen, vilken omfattade nyemission av lägst 15 000 000 aktier och
högst 25 000 000 aktier, skedde med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Teckningskursen var 0,25 kronor per aktie.

Totalt tecknades 19 431 848 nya aktier i ovannämnda emission.

Följande aktieägare tecknade via kvittning av lån:

Lars Lidgren 344 736 aktier
Fredrik Thafvelin 8 780 404 aktier
Petter Øygarden 465 936 aktier
Polo Looser 287 280 aktier
Algora AB* 2 882 500 aktier
Progressio Brage Finans AS** 2 459 432 aktier
Seagles Aktiebolag* 4 211 560 aktier

*Curando Nordic AB:s styrelseordförande Lars Lidgren har ägande i
Algora AB och Seagles Aktiebolag.

** Curando Nordic AB:s styrelseledamot Petter Oygarden har ägande i
Progressio Brage Finans AS.

Genom kvittningsemissionen har Curando Nordic AB:s aktiekapital ökat
med 1 943 184,80 kronor till 4 245 333,80 kronor och totalt antal
aktier i bolaget efter genomförd kvittning uppgår till 42 453 338
aktier.

Bakgrunden till nyemissionen är att styrelse och större aktieägare
under senaste tiden finansierat verksamheten i Curando genom lån till
bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är
att lånen genom emissionen omvandlas till aktier och att bolagets
balansräkning därmed befrias från den belastning som lånen utgör.

Villkor för nyemissionen medelst kvittning finns att tillgå via
bolagets hemsida
https://curandonordic.se/bolagsstyrning/bolagsstammor/.

Fredrik Thafvelin - VD Curando Nordic AB

Telefon: +47 920 30 200

E-post: fredrik.thafvelin@curando.se

Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254) utvecklar och marknadsför ett
"Software as a Service"(SaaS) koncept baserad på hög IT kompetens
inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster. Målet är enkelt och tydligt:
mer hälsa och vård med mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik
och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB är
listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som
Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post:
certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curando.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/curando/r/utfall-av-emission-av-teckningsopti...
https://mb.cision.com/Main/14897/2996675/1165671.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.