Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-09

CybAero: CybAero genomför riktad nyemission om cirka 50 miljoner kronor

Styrelsen för CybAero AB (publ) ("CybAero" eller "Bolaget") har
beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att
genomföra en riktad nyemission av 1,8 miljoner nya aktier, vilket
tillför Bolaget cirka 50 miljoner kronor före avdrag för
emissionskostnader.

Nyemissionen aviserades den 8 april 2014 efter börsens stängning och
genomfördes därefter senare på kvällen. De nya aktierna har tecknats
av fyra svenska och internationella institutionella kvalificerade
investerare utanför Bolagets befintliga ägarkrets, bland annat
Metzler Asset Management och SSE Opportunities. Aktierna emitterades
till en teckningskurs om 28 kronor per aktie. Totalt emitterades 1,8
miljoner nya aktier vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 50
miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen förutsätter
godkännande vid extra bolagsstämma som kommer att hållas den 6 maj
2014 i anslutning till Bolagets årsstämma. Betalning för aktierna ska
erläggas kontant senast den 14 april 2014.

Kapitaltillskottet från nyemissionen avses användas till att stärka
Bolagets finansiella ställning samt möjliggöra en fortsatt hög
expansionstakt för Bolaget. Skälet till att avvika från aktieägarnas
företrädesrätt genom den riktade nyemissionen är att bredda Bolagets
institutionella ägarbas och säkerställa kapitalet på kort tid samt
tillvarata möjligheten att tillföra Bolaget externt kapital på goda
villkor.

- Vi har länge önskat fler finansiella institutioner bland våra ägare
och kan nu glädjande konstatera att vi dessutom fått namnkunniga
sådana. Vi välkomnar dessa långsiktiga investerare i CybAero, säger
Mikael Hult, vd för CybAero och fortsätter:

- Emissionen säkerställer bolagets leveranskapacitet och möjliggör en
ännu snabbare expansion än vi tidigare planerat.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i CybAero med 1,8 miljoner från
12 465 003 till 14 265 003 och aktiekapitalet ökar med 2 700 000
kronor från 18 697 504,50 kronor till 21 397 504,50 kronor.
Nyemissionen innebär en utspädning för CybAeros befintliga aktieägare
med cirka 14,4 procent efter genomförd nyemission.

SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB har varit
finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi har varit legal
rådgivare i samband med nyemissionen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappermarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande den 9 april 2014 kl. 09.00.

För mer information:
Mikael Hult, verkställande direktör, CybAero AB, telefon 013-465 29
00, e-post: mikael.hult@cybaero.seStyrelsen för CybAero AB (publ)
("CybAero" eller "Bolaget") har beslutat, under förutsättning av
bolagsstämmans godkännande, att genomföra en riktad nyemission av 1,8
miljoner nya aktier, vilket tillför Bolaget cirka 50 miljoner kronor
före avdrag för emissionskostnader.

Om CybAero
CybAero AB utvecklar, tillverkar och marknadsför autonoma, obemannade
helikoptrar (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem för både
försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero bildades 2003 på en
grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings
universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut).
CybAero är idag etablerat som en ledande global aktör inom
VTOL-UAV-området. Företagets produkt APID har fått stor global
uppmärksamhet genom sin användarvänlighet, robusthet och
priseffektivitet. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science
Park i Linköping. Bolaget har cirka 25 anställda och är listat på
NASDAQ OMX First North sedan 2007. Remium Nordic AB (08 - 454 32 00)
är Certified Adviser.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte
och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna
eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i
CybAero.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cybaero/r/cybaero-genomfor-riktad-nyemission-o...
http://mb.cision.com/Main/1177/9566356/231201.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.