Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

CybAero: CybAero offentliggör Årsredovisning 2015, med revisionsberättelse som avviker från standardutformningen

CybAero offentliggör idag årsredovisningen för 2015 och den finns nu
tillgänglig på bolagets hemsida, samt bifogat som PDF i detta
pressmeddelande.

Revisionsberättelsen avviker från standardutformningen och har lämnats
den 11 maj 2016. Revisorerna avstyrker att resultaträkningen och
balansräkningen fastställs men tillstyrker ansvarsfrihet för
styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Motivet för den orena revisionsberättelsen är enligt revisorerna
följande (citat ur revisionsberättelsen): "Bolaget redovisar i
balansräkningen en tillgångspost Fordran på beställare om 45,6 Mkr.
Föregående år uppgick fordran till 43,6 Mkr. Det framgår av
förvaltningsberättelsen att utvecklingen av systemen samt
uppgraderingar som efterfrågats av bolagets kunder har förorsakat en
försening på över ett år. Det framgår vidare av
förvaltningsberättelsen att slutliga fabrikstester ska genomföras i
början av 2016. Dessa omständigheter är enligt vår bedömning av
betydelse för värderingen av tillgångsposten eftersom dessa har
medfört att betalningar motsvarande denna fordran har försenats och
det kan enligt vår bedömning inte uteslutas att dessa omständigheter
ytterst kan innebära att kunden helt eller delvis ifrågasätter
betalningsskyldighet. Värdet av Fordran är därmed behäftat med
nedskrivningsbehov. Storleken på nedskrivningsbehovet är svårbedömt
men vi bedömer att nedskrivningsbehovet är väsentligt."

"Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten i balansräkningen uppgår
per 2015-12-31 till 46,5 Mkr. Ett av kriterierna för att kunna
aktivera utgifter för utveckling är att det finns ekonomiska
förutsättningar att realisera förväntade fördelar. En följd av den
osäkerhet som föreligger beträffande betalningen av systemleveranser
i kombination med att kompletterande finansiering ej föreligger i
tillräcklig omfattning samt att resultatutvecklingen är negativ anser
vi att de balanserade utvecklingsutgifterna inte längre är
balansgilla och att Balanserade utgifter i balansräkningen inte är
redovisade i enlighet med årsredovisningslagen".

Det är styrelsens uppfattning att värdet av den uppbokade kundfordran
är korrekt och att kunden kommer att betala vid leverans av systemen.
Vidare anser styrelsen att värdet av balanserade utvecklingskostnader
kan försvaras mot bakgrund av gällande ramavtal med kund samt ett
påtagligt ökande intresse från marknaden för bolagets produkter.
Styrelsen gör bedömningen att revisionsberättelsen inte medför någon
väsentlig påverkan på bolagets förmåga till framtida finansiering.

För mer information vänligen kontakta:
Mikael Hult, vd CybAero AB, tel 013-465 29 00 e-post:
mikael.hult@cybaero.se

Läs på webben: www.cybaero.se Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade
RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem
för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.

Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID
One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag
såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering.

CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping.
Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på NASDAQ OMX First
North sedan 2007. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cybaero/r/cybaero-offentliggor-arsredovisning-...
http://mb.cision.com/Main/1177/2007422/514580.pdf
http://mb.cision.com/Public/1177/2007422/8a271cbfc79c4c26.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.