Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-06-01

CybAero: Kommuniké från CybAero AB:s (publ) bolagsstämma 1 juni 2016

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna
resultaträkningen och balansräkningen.

Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med
styrelsens förslag, innebärande att det för räkenskapsåret 2015 inte
lämnas någon utdelning utan att fritt eget kapital balanseras i ny
räkning.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören
ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under
föregående räkenskapsår.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter
och inga suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag ska
utses som revisor.

Stämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsen i enlighet med
valberedningens förslag, innebärande att arvode ska utgå med 150 000
kronor till styrelsens ordförande och med 75 000 kronor till var och
en av styrelseledamöterna vilket ger ett totalt belopp om 450 000
kronor. Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå
med belopp enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade omval av styrelseledamöterna Claes Drougge, Jan
Ahlgren, Michael Auerbach och Adam Rothstein samt nyval av Rolf
Schytt. Vidare beslutade stämman om nyval av det registrerade
revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Clas
Tegidius som huvudansvarig för revisionen.

Stämman beslutade enhälligt om bemyndigande avseende nyemission i
enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet om emission av
teckningsoptioner i enlighet med aktieägaren Mikael Hults förslag,
Bilaga 3. Stämman godkände således överlåtelsen av
teckningsoptionerna till Deltagarna (enligt definition i förslaget
till beslut).

För mer information vänligen kontakta:
Rolf Schytt, vd CybAero AB, tel 013-465 29 00 e-post:
rolf.schytt@cybaero.se

Läs på webben: www.cybaero.se Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade
RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem
för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.

Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID
One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag
såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering.

CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping.
Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på NASDAQ OMX First
North sedan 2007. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cybaero/r/kommunike-fran-cybaero-ab-s--publ--b...
http://mb.cision.com/Main/1177/2021632/523686.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.