Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-14

CybAero: Kommuniké från CybAero AB:s (publ) extra bolagsstämma, 14 november, 2017

Stämman valde Anders Angelstig som ordförande vid stämman som i sin
tur utsett Hanna Ericson till protokollförare.

Stämman beslutade att icke-aktieägare beviljades närvara vid stämman.

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

Stämman valde Henrik Lewander och Daniel Fröberg som
justeringspersoner tillsammans med ordföranden.

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nedsättning av
aktiekapitalet. Aktiekapitalet ska minskas med 3 088 742,50 SEK.
Efter minskningen kommer aktiekapitalet uppgå till 21 621 197,50 SEK.
Se Styrelsens beslut om nedsättning av aktiekapitalet
(http://www.cybaero.se/wp-content/uploads/2015/06/Appendix-1-Resolution-o...).

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om ändring av
bolagsordningen. Punkt 4 i bolagsordningen ska erhålla följande nya
lydelse: "Aktiekapitalet ska vara lägst 21 000 000 SEK och högst 84
000 000 SEK." Se Styrelsens beslut om ändring av bolagsordningen
(http://www.cybaero.se/wp-content/uploads/2015/06/Appendix-2-Resolution-t...).

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om återkallande av
bemyndigande. Se Styrelsens beslut om återkallande av bemyndigande
(http://www.cybaero.se/wp-content/uploads/2015/06/Appendix-3-Resolution-t...).

Handlingar framlades enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av
aktier. Se styrelsens beslut om nyemission av aktier
(http://www.cybaero.se/wp-content/uploads/2015/06/Appendix-4-Resolution-o...).

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om ändring av
bolagsordningen. Punkt 4 och 5 i bolagsordningen ska erhålla följande
nya lydelser:

"§ 4. Aktiekapitalet ska vara lägst 45 500 000 kronor och högst 182
000 000 kronor."

"§ 5. Antalet aktier ska vara lägst 13 000 000 och högst 52 000 000."

Handlingar framlades enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om emission av
teckningsoptioner. Se styrelsens beslut om emission av
teckningsoptioner
(http://www.cybaero.se/wp-content/uploads/2015/06/Appendix-6-Resolution-o...).

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om bemyndigande. Se
styrelsens beslut om bemyndigande
(http://www.cybaero.se/wp-content/uploads/2015/06/Appendix-7-Resolution-o...).

Kontakt:
Michael Auerbach, Styrelseordförande

Telefon: 013-465 29 00

E-post: ir@cybaero.se

Läs på webben: www.cybaero.se Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade
RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem
för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.

Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID
One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag
såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering.

CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping.
Bolaget har cirka 45 anställda och är listat på NASDAQ First North
sedan 2007. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cybaero/r/kommunike-fran-cybaero-ab-s--publ--e...
http://mb.cision.com/Main/1177/2391249/751557.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.