Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-07

CybAero: Kommuniké från CybAero AB:s (publ) extra bolagsstämma den 6 maj 2014

Stämman beslutade godkänna styrelsens beslut om en riktad nyemission
innefattar följande villkor:

1. Genom en riktad nyemission av högst 1.800.000 aktier ökas bolagets
aktiekapital med högst 2.700.000 kronor.

2. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma institutionella
investerare. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt
är att bredda det långsiktiga och institutionella ägandet i bolaget
och därmed främja bolagets möjligheter att skapa ytterligare värde
för samtliga aktieägare, säkerställa kapitalet på kort tid samt att
utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor finansiera bolagets
verksamhet.

3. För varje tecknad aktie ska erläggas 28 kronor. Grunden för
teckningskursen är aktiens marknadskurs.

4. Teckning av de nya aktierna ska ske på teckningslista senast den 9
april 2014. Betalning ska ske senast den 14 april 2014. Styrelsen
äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

5. Nyemissionen förutsätter en ändring av bolagsordningen.

6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre
justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Stämman informerades om att emissionen till fullo tecknats av fyra
institutionella investerare.

För mer information, kontakta:
Mikael Hult, verkställande direktör CybAero AB, tel 070-564 25 45,
e-post: mikael.hult@cybaero.se

Om CybAero
CybAero AB utvecklar, tillverkar och marknadsför autonoma, obemannade
helikoptrar (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem för både
försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero bildades 2003 på en
grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings
universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut).
CybAero är idag etablerat som en ledande global aktör inom
VTOL-UAV-området. Företagets produkt APID har fått stor global
uppmärksamhet genom sin användarvänlighet, robusthet och
priseffektivitet. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science
Park i Linköping. Bolaget har cirka 25 anställda och är listat på
NASDAQ OMX First North sedan 2007. Remium Nordic AB (08 - 454 32 00)
är Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cybaero/r/kommunike-fran-cybaero-ab-s--publ--e...
http://mb.cision.com/Main/1177/9580555/241515.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.