Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-07

Cybercom Group: Kommuniké från Cybercoms årsstämma 2014

Cybercom Group AB (publ) har hållit årsstämma onsdagen den 7 maj 2014.
Stämman utsåg Ulrika Dellby och Katarina Kämpe till nya
styrelseledamöter.

Stämman beslutade enligt styrelsens och valberedningens framlagda
förslag. Samtliga beslut var enhälliga. Protokoll fört vid stämman
kommer att publiceras på Cybercoms webbplats, www.cybercom.se. Nedan
följer en sammanfattning.

Utdelning
Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret
2013.

Ansvarsfrihet
Styrelseledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2013.

Val av styrelse och styrelsearvode
Nyval skedde av Ulrika Dellby och Katarina Kämpe och omval skedde av
Hampus Ericsson, Jan-Erik Karlsson, Nicolas Hassbjer och Dag Sundman.
Thomas Landborg hade avböjt omval. Till styrelsens ordförande valdes
Hampus Ericsson. Styrelsearvode fastställdes till sammanlagt 1 200
000 kronor, fördelat med 200 000 kronor till var och en av styrelsens
ordförande och övriga stämmovalda styrelseledamöter. Vidare
beslutades om ersättning för revisionsutskottsarbetet med 75 000
kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor till ledamot.

Val av revisor
KPMG AB valdes till revisor för tiden fram till årsstämma 2015.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i korthet att bolaget ska erbjuda en marknadsmässig
totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan
rekryteras och behållas. Ersättning till ledande befattningshavare
består av fast lön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner.
Den rörliga ersättningen ska baseras på huruvida i förväg uppsatta
verksamhetsmål, varav huvuddelen utgörs av finansiella mål, har
uppnåtts. Den rörliga ersättningen utgår i form av rörlig lön till
var och en ledande befattningshavare med ett belopp som maximalt kan
motsvara 50 procent av den fasta lönen.

Styrelsen har därutöver rätt att utforma rörliga ersättningssystem så
att den sammanlagda rörliga ersättningen, till den verkställande
direktören uppgår till ett belopp som maximalt motsvarar 100 procent
av den fasta lönen, förutsatt att sådana rörliga ersättningssystem är
kopplade till väl definierade åtaganden att köpa aktier i Cybercom
för en väsentlig del av ersättningen.

Målbilden för den rörliga ersättningen revideras årligen. Pensionen
ska utgöra en komponent och där balansen mellan pension och fast lön
överenskommes i varje enskilt fall.

Notera
Informationen är sådan som Cybercom ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 7 maj klockan 19.00.

För ytterligare information, kontakta
Hampus Ericsson, styrelseordförande +46 708 55 59 92
Helena Borglund, chefsjurist och stämmosekreterare +46 709 41 22 04
Kristina Cato, informationschef och ansvarig för IR +46 708 64 47 02

Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och
organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter.
Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom
kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill
erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och
internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999
noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.cybercom.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cybercom-group/r/kommunike-fran-cybercoms-arss...
http://mb.cision.com/Main/233/9580894/241766.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.