Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-25

Cyxone: Cyxone meddelar att nyttjandegraden av teckningsoptionerna TO3 uppgick till 66% - tillförs 62,4 MSEK

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar,
meddelade idag positivt utfall av nyttjandet av teckningsoptioner av
serie 3 (TO3). Totalt nyttjades 11 622 863 teckningsoptioner,
motsvarande cirka 66 procent av alla teckningsoptioner, för teckning
av 11 622 863 aktier till en teckningskurs om 5,37 SEK per aktie.
Genom nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Cyxone därmed cirka
62,4 MSEK före emissionskostnader.

Förra året genomförde bolaget en företrädesemission av units,
bestående av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption, med
teckningsperiod den 8 till 23 oktober 2018. Nyttjandeperioden för
teckningsoptionerna av serie 3 (TO3) pågick under perioden 2 till 18
september 2019 och har således avslutats. Teckningskursen för
teckning av aktier i Cyxone genom nyttjande av TO3 fastställdes, som
tidigare kommunicerats, till 5,37 SEK per aktie.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i
väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier
till aktier beräknas ske om cirka två veckor.

Fullständiga villkor för TO3 finns tillgängliga på Cyxones hemsida,
www.cyxone.com.

Antal aktier och aktiekapital
Genom nyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Cyxone
med 11 622 864 aktier, från 37 457 517, till 49 080 380 aktier.
Aktiekapitalet ökar med 877 198 SEK, från 2 826 984 SEK, till 3 704
182 SEK.

Efter nyttjande av TO3 har styrelse och ledning ökat sitt aktieägande
till 7 010 667 aktier vilket motsvarar cirka 14,28 procent av
Bolaget.

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner,
uppgår utspädningen till 23,68 procent.

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, VD
Tel: 0723 816 168
Email: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö

Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 september] 2019 kl. 08.55.

Om Cyxone
Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av
immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar
som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets
läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala
molekyler och cyklotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i
kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones
teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom
att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra
livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget
har två läkemedelskandidater, T20K för behandling av MS i klinisk fas
I samt Rabeximod för ledgångsreumatism i klinisk fas II-program.
Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är
Mangold Fondkommission AB som kan nås på 08-503 015 50,
ca@mangold.se. www.cyxone.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cyxone/r/cyxone-meddelar-att-nyttjandegraden-...
https://mb.cision.com/Main/16882/2917155/1113158.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.