Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-06-01

Cyxone: Första handelsdagen för Cyxone på Nasdaq First North den 7 juni 2016

FÖRSTA HANDELSDAGEN FÖR CYXONE PÅ NASDAQ FIRST NORTH DEN 7 JUNI 2016

Cyxone ABs (publ) ansökan om listning av bolagets aktier och
teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2 för upptagande av handel på Nasdaq
First North har godkänts av Nasdaq First North. Första handelsdag är den 7
juni 2016. Kortnamn för bolagets aktie på First North är CYXO, kortnamnet
för teckningsoption TO 1 är CYXO TO 1 och kortnamnet för teckningsoption TO
2 är CYXO TO 2.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Kanada, Japan,
Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller
i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande
skulle vara föremål för legala restriktioner.

Cyxone är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ
av naturliga växtproteiner, s.k. cyclotider. Cyclotidteknologin har
förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska
effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar.
Bolaget fokuserar på utvecklingen av en substans, T20K, som hämmar
nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar
som t.ex. multipel skleros och ledgångsreumatism. Cyxones genomförde en
noteringsemission i april 2016 om 25 MSEK som tecknades till cirka 135 MSEK
inklusive teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 540 %.
Totalt inkom 4 173 teckningar.

Cyxones ansökan om listning av bolagets aktier och teckningsoptioner av
serie TO 1 och TO 2 för upptagande av handel på Nasdaq First North har nu
godkänts av Nasdaq First North. Första handelsdag är den 7 juni 2016.
Kortnamn för bolagets aktie på First North är CYXO, kortnamnet för
teckningsoption TO 1 är CYXO TO 1 och kortnamnet för teckningsoption TO 2
är CYXO TO 2.

Styrelseändring
Cyxones VD, Kjell G Stenberg, som även haft positionen som styrelseledamot
har efter rekommendationer från Nasdaq First North lämnat positionen som
styrelseledamot för att öka oberoendet i styrelsens sammansättning. Inga
andra ändringar är gjorda och Kjell G Stenberg kvarstår som VD för Cyxone.

Villkor för teckningsoptioner
Innehav av en teckningsoption berättigar till teckning av en nyemitterad
aktie. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny
aktie för 5 SEK under perioden 30 januari - 10 februari 2017. Notera att de
teckningsoptioner av serie TO 1 som inte nyttjas senast den 10 februari
2017 eller avyttras senast den 8 februari 2017 förfaller och förlorar sitt
värde och kommer att rensas från VP-konto eller depå.

En teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en ny aktie
för 5 SEK under perioden 18 september - 29 september 2017. Notera att de
teckningsoptioner av serie TO 2 som inte nyttjas senast den 29 september
2017 eller avyttras senast den 27 september 2017 förfaller och förlorar
sitt värde och kommer att rensas från VP-konto eller depå.

Teckningsoptioner av serie TO 1 tillför Bolaget 12,5 MSEK vid fullt
nyttjande och teckningsoptioner av serie TO 2 tillför Bolaget ytterligare
12,5 MSEK vid fullt nyttjande före emissionskostnader.

Rådgivare/projektledare
Corpura AB var projektledare i samband med nyemissionen och Fredersen
Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare. Cyxones Certified Adviser på
Nasdaq First North är Consensus Asset Management AB.

2016-06-01

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 070-716 80 09
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
221 22 Malmö

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Cyxone Pressrelease 2016-06-01.pdf

Om Cyxone
Cyxone AB (publ) är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat
på en typ av naturliga växtproteiner, s.k. cyclotider. Cyclotidteknologin
har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga
farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra
behandlingar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av en substans, T20K, som
hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika
immunsjukdomar som t.ex. multipel skleros och ledgångsreumatism. Cyxones
Certified Adviser på Nasdaq First North kommer att vara Consensus Asset
Management AB.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units eller andra
värdepapper i Cyxone. Inbjudan till berörda personer att teckna units i
Cyxone kommer endast att ske genom det prospekt som Cyxone offentliggjort.
Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Cyxone för att
tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras,
reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan,
Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller
annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten,
eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle
kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av
svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot
tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga betalda tecknade units eller units har registrerats, och kommer inte
att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities
Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller
indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Cyxone och
enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act
och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller
annan jurisdiktion i USA.

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni 2016, kl. 11.17.
CET.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.