Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

CYXONE: LOVANDE PREKLINISKA RESULTAT FÖR T20K I KOMBOBEHANDLING

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bioteknikbolaget Cyxones läkemedelskandidat T20K i kombination med en kappaopioidreceptoragonist visar i prekliniska experiment lovande synergistiska terapeutiska effekter och potentiellt sjukdomsmodifierande egenskaper vid multipel skleros (MS).

Det skriver Cyxone i ett pressmeddelande.

Resultaten bygger vidare på den data som ligger till grund för en patentansökan till Europeiska patentverket som nyligen offentliggjordes.

"Vi är mycket nöjda med att vårt samarbete med forskare vid Medical University of Vienna har genererat data som i en laboratoriemodell ytterligare stödjer fördelarna med T20K/kOR-kombinationsbehandling. Resultaten öppnar för möjligheten att behandla en mer omfattande grupp MS-patienter i framtiden och adressera ett bredare spektrum av komplikationer och symtom som uppstår i samband med sjukdomen. Dessa möjligheter kan väsentligt öka värdet för både patienter och sjukvårdssystem", säger Cyxones vd Tara Heitner.
Författare Direkt-SE