Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-06-03

D. Carnegie & Co: D. Carnegie & Co AB (publ) noterar obligationer på Nasdaq Stockholm

Som tidigare har kommunicerats har styrelsen för D. Carnegie & Co AB
(publ) ("D. Carnegie & Co") fattat beslut om notering av obligationer
på Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har godkänt D. Carnegie & Co:s
ansökan om upptagande till handel och första dag för handel i
obligationerna är idag, den 3 juni 2016.

Den 14 april 2016 offentliggjorde D. Carnegie & Co att bolaget
emitterar ett icke säkerställt obligationslån som löper över tre år
med slutligt förfall i april 2019. Obligationslånet uppgår till 1 000
miljoner kronor och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 400
räntepunkter. Den 1 juni 2016 offentliggjorde D. Carnegie & Co ett
prospekt och meddelade att bolaget ansökt om upptagande till handel
vid Nasdaq Stockholm av obligationerna. Nasdaq Stockholm har godkänt
D. Carnegie & Co:s ansökan om upptagande till handel och första dag
för handel i obligationerna är idag, 3 juni 2016.

Prospektet finns tillgängligt i elektronisk form på
www.dcarnegiegroup.se och www.fi.se samt skickas, på begäran, i
pappersform från D. Carnegie & Co.

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co AB (publ), tel +46 (0)8 - 121 317 25

Denna information är sådan som D. Carnegie & Co AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 3 juni 2016 klockan 08.00.

Om D. Carnegie & Co
D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i
Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att
äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av
lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster.
Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare
renoveringsmetoden Bosystem, som bl a innebär att ingen evakuering
behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla
byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets
fastigheter uppgick per 31 mars 2016 till drygt 13 873 MSEK. Det
totala hyresvärdet uppgick per 31 mars 2016 till 1 262 MSEK årligen.
Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är
noterat vid Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/d--carnegie---co/r/d--carnegie---co-ab--publ--...
http://mb.cision.com/Main/8760/2022515/524396.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.