Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-02

D. Carnegie & Co: D. Carnegie & Co blir det största noterade bostadsfastighetsbolaget i Sverige

D. Carnegie & Co AB (publ) ("D. Carnegie & Co" eller "Bolaget") har
tecknat avtal med ägarna till Hyresbostäder i Sverige II AB ("HBS
II"), som förvaltas av Obligo Investment Management, om en
sammanslagning av deras respektive fastighetsportföljer. D. Carnegie
& Co blir det största noterade renodlade bostadsfastighetsbolaget i
Sverige, med ett fastighetsbestånd på cirka 9.500 miljoner SEK, och
cirka 12.000 lägenheter i och runt Stockholm och Mälardalen. Bolaget
offentliggör idag en kallelse till extra bolagsstämma med anledning
av transaktionen.

Avtalet genomförs genom att D. Carnegie & Co förvärvar HBS II,
inklusive dess fastigheter och förvaltningsorganisation. Förvärvet är
baserat på ett underliggande värde om 6.560 miljoner SEK för
fastigheterna i HBS II och del av betalningen kommer att ske genom
emission av 26 miljoner vederlagsaktier i D. Carnegie & Co.
Uppgörelsen inkluderar vidare en säljarkredit på 200 miljoner SEK,
kontanter samt konvertibla skuldebrev motsvarande 1.020 miljoner SEK.
De nuvarande ägarna till HBS II kommer efter transaktionen att vara
betydande aktieägare i D. Carnegie & Co med cirka 35 procent av
kapitalet. Efter genomförd transaktion kommer D. Carnegie & Cos
banklån fortsatt understiga 60 procent av Bolagets fastighetsvärden.

D. Carnegie & Co offentliggör idag kallelse till extra bolagsstämma
för beslut om erforderliga ändringar av bolagsordningen samt
bemyndigande till styrelsen att emittera de värdepapper som utgör del
av vederlaget i transaktionen.

HBS II ägs av norska och svenska investerare via Boligutleie Holding
II AS med cirka 80 procent och Hyresfastigheter Holding II Blå AB med
cirka 20 procent.

D. Carnegie & Co och HBS II har båda mycket erfarna förvaltare, D.
Carnegie & Co genom Stendörren och HBS II genom Obligo Investment
Management och en egen fastighetsförvaltningsorganisation, Graflunds.
Efter transaktionen är avsikten att förvaltningen av samtliga
fastigheter samordnas i det som blir ett av Sveriges mest erfarna och
professionella förvaltningsteam.

Transaktionen är villkorad av godkännande av båda parters
bolagsstämmor och godkännande från Konkurrensverket.

Ulf Nilsson, VD i D. Carnegie & Co, kommenterar:

- Genom denna transaktion genomför vi vår uttalade tillväxtstrategi
och blir det största noterade bostadsfastighetsbolaget i Sverige. Vi
har en tydlig ambition att växa ytterligare, och inte minst, etablera
en förvaltningsorganisation som kommer att skapa stora värden för
våra aktieägare under de kommande åren, säger Ulf Nilsson, VD för D.
Carnegie & Co.

Rådgivare
Savills och Nordier är kommersiella rådgivare och Advokatfirmorna
Glimstedt och Vinge är legal rådgivare till D. Carnegie & Co, Agasti
Wunderlich Capital Markets AS är finansiell rådgivare och Delphi
Advokatbyrå och Advokatselskapet Selmer är legal rådgivare till HBS
II i samband med transaktionen.

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i
Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att
äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av
lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster.
Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare lång erfarenhet
av renoveringsmetoden Bosystem™. Renoveringsmodellen är uppskattad av
såväl hyresgäster som Hyresgästföreningen, eftersom lägenheterna blir
attraktivt renoverade och ingen tvingas flytta. Bolaget utvecklar
dessutom nya byggrätter på sina egna fastigheter.

I början av 2014 överförde Stendörren sina bostadsfastigheter till D.
Carnegie & Co som därmed blev ägare till ett fastighetsbestånd
bestående av förädlingsbara bostadsfastigheter i Stockholms
tillväxtområden (miljonprogram). Marknadsvärdet uppgick per 31
december 2013 till 2.929 miljoner SEK och det totala hyresvärdet
bedömdes uppgå till 287 miljoner SEK årligen. Den ekonomiska
uthyrningsgraden är hög med vakanser endast för ombyggnationer. D.
Carnegie & Co:s fastighetsbestånd finns i Stockholmsregionen. D.
Carnegie & Co är sedan den 9 april 2014 noterat vid NASDAQ OMX First
North. Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Om Hyresbostäder i Sverige II AB

HBS II har sedan 2004 varit en betydande aktör på den svenska
bostadsmarknaden, och äger i dag ett fastighetsbestånd på över 700
000 kvm bostäder. Fastighetsbeståndet ligger i Eskilstuna, Strängnäs,
Södertälje, Huddinge, Haninge, Bro, Märsta, Uppsala och Göteborg. HBS
II har en egen förvaltningsorganisation i Graflunds AB som har
förvaltningen för alla HBS II:s fastigheter samt externa
fastighetsägare. HBS II ägs av norska och svenska investerare via
Boligutleie Holding II AS och Hyresfastigheter Holding II Blå AB.
Enligt bolagets investeringsmandat är fastighetsportföljen tänkt att
realiseras mellan 2013 och 2016, beroende på när marknadsläget är
mest gynnsamt ur investerarsynpunkt.

Obligo Investment Management är ett förvaltningsbolag med cirka 50
miljarder SEK under förvaltning på uppdrag av institutionella
investerare, förmögna familjer och privata investerare. Obligo
förvaltar över 25 olika investeringsstukturer och är en stor aktör
inom kapitalförvaltning. Obligo Investment Management AS är 100
procent ägt av Agasti Holding ASA.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co

+46 (0)8 121 317 00

Mer information finns även tillgänglig på www.dcarnegie.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/d--carnegie---co/r/d--carnegie---co-blir-det-s...
http://mb.cision.com/Main/8760/9594529/251486.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.