Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-14

D. Carnegie & Co: D. Carnegie & Co har emitterat obligationslån om 1 000 MSEK

D. Carnegie & Co AB (publ) - noterat på Nasdaq Stockholm - har
emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 1 000 MSEK med en
löptid om tre år. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om
STIBOR 3m + 400 räntepunkter och har slutligt förfall i april 2019.
Obligationslånet har ett rambelopp om 1 000 MSEK.

Emissionslikviden, tillsammans med likvid om 474 MSEK före
transaktionskostnader från aktieemission som genomfördes den 5 april
2016, kommer som tidigare har offentliggjorts att användas till
återbetalning av utestående konvertibler (inklusive marknadsmässig
kompensation för optionsvärdet relaterat till konvertiblerna) till
Svensk Bolig Holding AB samt återbetalning av en säljarrevers till
Svensk Bolig Holding AB.

D. Carnegie & Co kommer att ansöka om notering av obligationslånet på
Nasdaq Stockholm.

Swedbank AB (publ) har agerat finansiell rådgivare och arrangör i
samband med obligationsemissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ulf Nilsson, VD D. Carnegie & Co, tfn +46 (0)8 - 121 317 25

Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i
vissa jurisdiktioner kan vara föremål förrestriktioner. Mottagaren av
detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande
och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,
eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i D.
Carnegie & Co AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från D. Carnegie
& Co AB (publ), Swedbank AB (publ) eller någon annan. Ovanstående
information är sådan som D. Carnegie & Co AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
kl. 09.00 den 14 april 2016.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/d--carnegie---co/r/d--carnegie---co-har-emitte...
http://mb.cision.com/Main/8760/9955551/500968.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.