Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-13

D. Carnegie & Co: D. Carnegie & Co offentliggör ytterligare information rörande förvärvet av HBS II:s fastighetsbestånd

D. Carnegie & Co AB (publ) ("D. Carnegie & Co" eller "Bolaget") har,
som tidigare kommunicerats den 2 juni 2014, ingått avtal med ägarna
till Hyresbostäder i Sverige II AB ("HBS II") avseende en
sammanslagning av parternas respektive fastighetsbestånd. D. Carnegie
& Co blir genom affären det största noterade renodlade
bostadsfastighetsbolaget i Sverige med en bostadsportfölj värderad
till över 9 miljarder kronor bestående av cirka 12 000 lägenheter i
och runt Stockholm och Mälardalen. Inför bolagsstämma i Bolaget och i
HBS II, med anledning av transaktionen, offentliggörs idag
ytterligare information om villkoren för transaktionen.

Tillträde

Bolaget kallade den 2 juni 2014 till extra bolagsstämma den 2 juli
2014. Under förutsättning att bolagsstämman beslutar i enlighet med
styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen och bemyndigande
till styrelsen att ge ut aktier och konvertibler, samt att övriga
tillträdesvillkor är uppfyllda, förväntas tillträde äga rum den 4
juli 2014.

Betalning

Den preliminära köpeskillingen är baserad på ett förhandlat
fastighetsvärde på HBS II:s fastighetsbestånd om 6 558 miljoner
kronor justerat för estimerade skulder och andra tillgångar i HBS II
per den 30 juni 2014, och uppgår till cirka 3 790 miljoner kronor. Av
den preliminära köpeskillingen kommer cirka 1 248 miljoner kronor att
erläggas i form av 26 miljoner nyemitterade B-aktier i D. Carnegie &
Co till en preliminär teckningskurs om 48 kronor per B-aktie. Vidare
kommer Bolaget ge ut tre konvertibla lån, vart och ett om 340
miljoner kronor, om totalt 1 020 miljoner kronor. Lånen förfaller den
30 juni 2016, 2018 respektive 2019 och löper med en årlig ränta om 5
procent. Konvertibelinnehavaren har rätt att påkalla förtida
återbetalning av upp till en tredjedel av lånebeloppet. Ytterligare
200 miljoner kronor kommer att erläggas i form av en säljarrevers
utställd av D. Carnegie & Co till HBS II. Säljarreversen löper med en
årlig ränta om 3 procent och förfaller till betalning med en
tredjedel årligen. Avslutningsvis kommer Bolaget erlägga 1 321 898
kronor i kontant betalning. Se nedan en sammanfattning av den
avräkning som förväntas ske i samband med tillträdet.

+--------------------+-------------+-------+
|Betalning |Belopp (MSEK)|Procent|
+--------------------+-------------+-------+
|Kontanter |1 322 |35 |
+--------------------+-------------+-------+
|26 miljoner B-aktier|1 248 |33 |
+--------------------+-------------+-------+
|Konvertibler |1 020 |27 |
+--------------------+-------------+-------+
|Säljarrevers |200 |5 |
+--------------------+-------------+-------+
|Totalt |3 790 |100 |
+--------------------+-------------+-------+

En ny balans kommer att utarbetas per tillträdesdagen med eventuella
justeringar i förhållande till de estimerade skulderna och övriga
tillgångarna i HBS II, varefter den preliminära köpeskillingen kan
komma att justeras.

Köpoption

HBS II har även ingått ett avtal med Bolagets huvudägare Kvalitena AB
(publ) ("Kvalitena") enligt vilket Kvalitena åtagit sig förvärva
aktier i Bolaget motsvarande ett värde om 100 miljoner kronor per
kvartal fram till den 31 december 2016, med start första kvartalet
2015. Åtagandet är dock begränsat till maximalt totalt 600 miljoner
kronor under hela perioden.

Överlåtelsebegränsning

HBS II har vidare åtagit sig att under en period av sex månader efter
tillträdet inte avyttra aktier i D. Carnegie & Co över NASDAQ OMX
First North.

Ulf Nilsson, VD, kommenterar:

"Vi har för bägge parter hittat en bra struktur för att genomföra
denna spännande affär som gör D. Carnegie & Co till Sveriges största
noterade fastighetsbolag med inriktning på bostäder. Tillsammans får
vi en förvaltningsorganisation som kan skapa stora värden för våra
aktieägare framöver och vi har finansiellt utrymme att fortsätta vår
tillväxt."

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co

+46 (0)8 121 317 00

Knut Pousette, Ordförande, D. Carnegie & Co

+46 (0)8 121 317 00

Mer information finns tillgänglig på www.dcarnegie.se

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i
Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att
äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av
lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster.
Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare lång erfarenhet
av renoveringsmetoden Bosystem™. Renoveringsmodellen är uppskattad av
såväl hyresgäster som Hyresgästföreningen, eftersom lägenheterna blir
attraktivt renoverade och ingen evakuering sker.

I början av 2014 överförde Stendörren sina bostadsfastigheter till D.
Carnegie & Co som därmed blev ägare till ett fastighetsbestånd
beståendes av förädlingsbara bostadsfastigheter i Stockholms
tillväxtområden (miljonprogram). Marknadsvärdet uppgick per 31
december 2013 till 2 929 MSEK och det totala hyresvärdet bedömdes
uppgå till 287 MSEK årligen. Den ekonomiska uthyrningsgraden är hög
med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co:s fastighetsbestånd finns i
Stockholmsregionen. D. Carnegie & Co är sedan den 9 april 2014
noterat vid NASDAQ OMX Firth North. Bolagets Certified Adviser är G&W
Fondkommission.

Om Hyresbostäder i Sverige II AB
HBS II har sedan 2004 varit en betydande aktör på den svenska
bostadsmarknaden och äger i dag ett fastighetsbestånd på över 700 000
kvm med bostäder. Fastighetsbeståndet ligger i Eskilstuna, Strängnäs,
Södertälje, Huddinge, Haninge, Bro, Märsta, Uppsala och Göteborg. HBS
II har en egen förvaltningsorganisation i Graflunds AB som har
förvaltningen för alla HBS II:s fastigheter samt externa
fastighetsägare. HBS II ägs av norska och svenska investerare via
Boligutleie Holding II AS och Hyresfastigheter Holding II Blå AB.
Enligt bolagets investeringsmandat är fastighetsportföljen tänkt att
realiseras mellan 2013 och 2016, beroende på när marknadsläget är
mest gynnsamt ur investerarsynpunkt.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/d--carnegie---co/r/d--carnegie---co-offentligg...
http://mb.cision.com/Main/8760/9601652/256540.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.