Du är här

2017-09-06

D. Carnegie & Co: D. Carnegie & Co - Ulf Nilsson frånträder som VD, Svein Erik Lilleland utsedd till tillförordnad VD

D. Carnegie & Co AB ("Bolaget") - noterat på Nasdaq Stockholm -
offentliggör idag att Ulf Nilsson har beslutat att frånträda posten
som VD. Svein Erik Lilleland, för närvarande styrelseledamot, har
utsetts till tillförordnad VD.

Ulf har, efter diskussioner med styrelsen, beslutat att avgå som VD.
Beslutet bygger på Ulfs önskan om att fokusera på andra initiativ.
Styrelsen har nu initierat en process för att hitta en ny VD för
Bolaget. Under denna process har Svein Erik Lilleland utsetts till
tillförordnad VD. Svein Erik Lilleland anslöt till Bolagets styrelse
i oktober 2016 och har sedan dess haft nära kontakt med
företagsledningen. Ulf kommer att stanna kvar i Bolaget under en
övergångsperiod, för vilken den specifika längden ännu inte bestämts,
för att säkerställa en ordnad överlämning.

Kommentar från James Seppala, styrelsens ordförande:

"Vi tackar Ulf för hans många framgångsrika år med Bolaget och önskar
honom all lycka i framtiden. Ulf har beslutat att han vill fokusera
sin tid på andra projekt. Vi är övertygade om att Svein Erik, med
stöd av D. Carnegie & Co:s befintliga företagsledning, kommer att
fortsätta verkställa affärsplanen och maximera värdet för aktieägarna
i D. Carnegie & Co under övergångsperioden, då processen för att
hitta en ny VD påbörjas."

För ytterligare information, vänligen kontakta

James Seppala, styrelsens ordförande

+46 (0) 73 252 38 90

Denna information är sådan information som D. Carnegie & Co AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6
september 2017 kl. 13.00 CEST.

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i
Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att
äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av
lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster.
Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets
renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske.
Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i
befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick
per 30 juni 2017 till drygt 19 726 MSEK. Det totala hyresvärdet
uppgick per 30 juni 2017 till 1 536 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är
hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq
Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/d--carnegie---co/r/d--carnegie---co---ulf-nils...
http://mb.cision.com/Main/8760/2341116/718901.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.