Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-18

D. Carnegie & Co: Förändringar av lock-up avtal avseende aktier i D. Carnegie & Co

I samband med noteringen av D. Carnegie & Co AB:s (publ) ("D. Carnegie
& Co" eller "Bolaget") aktier på NASDAQ OMX First North ingick de
dåvarande större aktieägarna så kallade lock-up avtal med Bolaget och
ABG Sundal Collier AB ("ABG"), i dess egenskap av Manager i samband
med noteringen. Genom lock-up avtalen har de dåvarande större
aktieägarna bland annat åtagit sig att under en viss tid inte sälja
eller pantsätta aktierna i D. Carnegie & Co. Eftersom vissa
justeringar har skett avseende lock-up avtalen offentliggör Bolaget
idag följande information.

Ropudden Rådgivning AB ("Ropudden") och Kvalitena AB (publ)
("Kvalitena"), två av de större aktieägarna i D. Carnegie & Co, har
vänt sig till ABG med en förfrågan om tillåtelse att förfoga över
viss del av sitt aktieinnehav i D. Carnegie & Co. Bolaget och ABG har
givit tillåtelse till dessa förfoganden med förbehåll för vissa
villkor.

Ropudden har tillåtits att sälja samtliga sina 99 343 A-aktier till
Kvalitena och 300 000 av sina B-aktier till Ekensbergs Förvaltning AB
("Ekensbergs"), villkorat av att förvärvarna åtar sig motsvarande
lock-up begränsningar.

Kvalitena har tillåtits att, för att finansiera förvärv av ytterligare
A-aktier, pantsätta upp till 15 % av marknadsvärdet på det totala
innehavet aktier i D. Carnegie & Co (motsvarande upp till 50 % av det
totala innehavet aktier). Kvalitena har även åtagit sig att
nyförvärvade A-aktier ska omfattas av samma lock-up begräsningar som
gäller för Kvalitenas övriga A-aktier och under den återstående
lock-up perioden.

Vidare har Ekensbergs, som enligt ovan förvärvat 300 000 av Ropuddens
B-aktier i Bolaget, genom lock-up avtal med Bolaget och ABG åtagit
sig motsvarande lock-up begränsningar som tidigare gällt för
aktierna, vilket innefattar en period på 6 månader från och med
första dag för handel i Bolagets aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co

+46 (0)8 121 317 00

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i
Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att
äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av
lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster.
Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare lång erfarenhet
av renoveringsmetoden Bosystem™. Renoveringsmodellen är uppskattad av
såväl hyresgäster som Hyresgästföreningen, eftersom lägenheterna blir
attraktivt renoverade och ingen evakuering sker.

I början av 2014 överförde Stendörren sina bostadsfastigheter till D.
Carnegie & Co som därmed blev ägare till ett fastighetsbestånd
beståendes av förädlingsbara bostadsfastigheter i Stockholms
tillväxtområden (miljonprogram). Marknadsvärdet uppgick per 31
december 2013 till 2 929 MSEK och det totala hyresvärdet bedömdes
uppgå till 287 MSEK årligen. Den ekonomiska uthyrningsgraden är hög
med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co:s fastighetsbestånd finns i
Stockholmsregionen. D. Carnegie & Co är sedan den 9 april 2014
noterat vid NASDAQ OMX Firth North. Bolagets Certified Adviser är G&W
Fondkommission.

Mer information finns tillgänglig på www.dcarnegie.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/d--carnegie---co/r/forandringar-av-lock-up-avt...
http://mb.cision.com/Main/8760/9618808/268384.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.