Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

D. Carnegie & Co: Fortsatt hög aktivitetsnivå skapar signifikanta värden

D. Carnegie & Co AB (publ) redovisar för tredje kvartalet 2017 en
kraftig ökning av förvaltningsresultat, 135 miljoner kronor jämfört
med 109 miljoner kronor för tredje kvartalet i fjol. Resultat efter
skatt ökade till 525 miljoner kronor jämfört med 364 miljoner kronor
för tredje kvartalet i fjol. För första nio månaderna uppgick
förvaltningsresultatet till 295 miljoner kronor jämfört med 217
miljoner kronor motsvarande period föregående år. Resultat efter
skatt för första nio månaderna uppgick till 1 229 miljoner kronor
jämfört med 999 miljoner kronor.

Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 15,86 kronor (12,92). Det
justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade 34 procent jämfört med
tredje kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 122,04
kronor/aktie (91,26).

Januari - September 2017

· Hyresintäkterna ökade till 1 085 Mkr (963)
· Driftnettot ökade till 583 Mkr (477)
· Förvaltningsresultatet ökade till 295 Mkr (217)
· Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 1 246 Mkr (1 124), motsvarande 6,4 procent
· Resultatet före skatt uppgick till 1 565 Mkr (1 200)
· Resultatet efter skatt uppgick till 1 229 Mkr (999)
· Vinst per aktie uppgick till 15,86 kr (12,92) före utspädning, och uppgick till 15,79 kr (12,76) efter utspädning

Tredje kvartalet 2017

· Hyresintäkterna ökade till 383 Mkr (333)
· Driftnettot ökade till 231 Mkr (190)
· Förvaltningsresultatet ökade till 135 Mkr (109)
· Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 514 Mkr (290), motsvarande 2,6 procent
· Resultatet före skatt uppgick till 652 Mkr (434)
· Resultatet efter skatt uppgick till 525 Mkr (364)
· Vinst per aktie uppgick till 6,76kr (4,71) före utspädning, och uppgick till 6,73 kr (4,64) efter utspädning

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

· I början av september meddelades att Ulf Nilsson har beslutat att
frånträda posten som VD för

D. Carnegie & Co. Svein Erik Lilleland, för närvarande
styrelseledamot, har utsetts till tillförordnad VD.

Kommentar från VD

Fortsatt hög aktivitetsnivå skapar signifikanta värden

· 351 lägenheter renoverade under kvartalet, totalt 1 166 under året
· 22 procentig driftnettoförbättring under kvartalet jämfört med
tredje kvartalet i fjol förra året

· 50 procentig ökning av resultatet före skatt jämfört med tredje
kvartalet i fjol

· 20 procent ökning av EPRA NAV under året till 122 kr per aktie
Lägre tryck på bostadsmarknaden

Det har under senaste tiden diskuterats om tillståndet för den privata
bostadsmarknaden i Sverige. Antalet lägenheter som för närvarande är
ute för försäljning har nått en högstanivå för de senaste nio åren
och prisutvecklingen har börjat lätta. På utbudssidan har det också
skett en ökad nybyggnation under de senaste åren. I motsats till
privatmarknaden för bostäder är tillståndet på hyresmarknaden över
hela Sverige, och i synnerhet Storstockholm, fortsatt starkt, med
lågt utbud och långa väntelistor. När vi ser framåt känner vi oss
trygga över tillståndet för hyresmarknaden och dess fundament.

BID i Valsta (Märsta)

Vi har deltagit i uppstarten av ett BID-projekt (Business Improvement
Districts) i området Valsta i Märsta. BID är ett samarbete mellan
intressenter i området. De samverkande parterna utgörs av kommunen,
fastighetsägare, centrumägare, polisen, kyrkan, lokala
Hyresgästföreningen med flera. Projektet syftar till att göra
centrumområdet i Valsta till en tryggare och mer attraktiv plats
genom välfinansierade åtgärder med gemensam finansiering.

Bergvärme Jordbro

Sveriges största bergvärmeprojekt - sett till antal borrmeter - har
under Q3 fortgått enligt plan och kommer att kunna driftsättas under
kommande värmesäsong. Anläggningen kommer att värma 1 112 hushåll.
Förutom den minskade miljöbelastningen bedömer vi även att
uppvärmningskostnaden för dessa fastigheter kommer att kunna minska
med cirka 40 procent. Under kvartalet har ytterligare en
bergvärmeanläggning driftsatts i Eskilstuna.

Roligt för vår ungdom och barn

Vi är partner för socialt ansvarstagande med ett av Sveriges starkaste
varumärken inom idrott - AIK Fotboll. D. Carnegie & Co arrangerar i
samarbete med AIK fotboll för ungdomar varje vecka i Husby och under
sommaren arrangerade vi två fotbollsskolor för barn i våra områden. 1
000 hyresgäster bjöds också in att se derby mellan AIK och
Djurgårdens IF. 22 av hyresgästernas barn som deltagit i nämnda
aktiviteter vandrade inför matchen in med spelarna, vilket var mycket
uppskattat av barnen och deras familjer.

Vi har också haft 300 ungdomar som är barn till våra hyresgäster som
har fått sommarjobba inom vårt bostadsbestånd med olika viktiga
uppgifter som målning, reparation och städning med mera.

Ulf Nilsson

I början av september beslutade Ulf Nilsson, D. Carnegie & Co: s VD,
att frånträda sitt uppdrag. Vi, ledningsgruppen och styrelsen, vill
ta tillfället i akt att tacka honom för hans bidrag till bolaget. Han
byggde D. Carnegie & Co till var det är idag och vi är alla tacksamma
för detta. Han kommer att saknas på kontoret och vi alla önskar honom
lycka till i hans framtida utmaningar.

Tack Ulf!

Stockholm, 27 oktober 2017

SVEIN ERIK LILLELAND

t.f. VD, D. Carnegie & Co

Denna information är sådan information som D. Carnegie & Co är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukningsförordning och
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom
ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27
oktober 2017 kl. 07.00 (CEST).

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i
Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att
äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av
lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster.
Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets
renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske.
Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i
befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick
per 30 september 2017 till drygt 20 594 MSEK. Det totala hyresvärdet
uppgick per 30 September 2017 till 1 562 MSEK årligen.
Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är
noterat vid Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/d--carnegie---co/r/fortsatt-hog-aktivitetsniva...
http://mb.cision.com/Main/8760/2377287/742816.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.