Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-21

D. Carnegie & Co: Kommuniké från årsstämma i D. Carnegie & Co AB

Vid årsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) ("Bolaget") den 21 maj 2014
fattades följande beslut.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman i D. Carnegie & Co beslutade idag att fastställa resultat-
och balansräkning för Bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2013.
Vidare beslutades att Bolagets resultat balanseras i ny räkning och
att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade om
ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktörerna.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer
samt arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda
styrelseledamöter ska vara fyra ledamöter utan suppleanter. Knut
Pousette, Ulf Nilsson, Ronald Bengtsson och Mats Höglund omvaldes som
styrelseledamöter. Knut Pousette omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara två utan
revisorssuppleanter. Ingemar Rindstig och Mikael Ikonen, båda från
EY, valdes till Bolagets revisorer.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska uppgå till 200 000
kronor att fördelas med 100 000 kronor vardera till styrelseledamöter
som inte är anställda i Bolaget eller koncernen. Till Bolagets
revisorer ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Beslut avseende valberedning

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna instruktioner för
valberedningen.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co

+46 (0)8 121 317 00

Knut Pousette, Ordförande, D. Carnegie & Co

+46 (0)8 121 317 00

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i
Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att
äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av
lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster.
Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack lång erfarenhet av
renoveringsmetoden Bosystem. Renoveringsmodellen är uppskattad av
såväl hyresgäster som Hyresgästföreningen, eftersom lägenheterna blir
attraktivt renoverade och ingen evakuering sker.

Mer information finns även tillgänglig på www.dcarnegie.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/d--carnegie---co/r/kommunike-fran-arsstamma-i-...
http://mb.cision.com/Main/8760/9589699/247947.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.