Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-02

D. Carnegie & Co: Kommuniké från extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB

Vid extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) den 2 juli 2014
fattades följande beslut.

Beslut om ändring av högsta och lägsta aktiekapital och antal aktier
och därmed sammanhängande bolagsordningsändringar

Stämman beslutade att ändra 4 § i bolagsordningen, varigenom gränserna
för aktiekapital ändras till lägst 550.000.000 kronor och högst
2.200.000.000 kronor.

Stämman beslutade vidare att ändra 5 § i bolagsordningen, varigenom
gränserna för antalet aktier ändras till lägst 43.163.154 och högst
172.652.616.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att:

(i) Längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och med eller utan avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 26.000.000 stamaktier av serie B samt konvertibler upp till ett sammanlagt nominellt belopp om 1.020.000.000 kronor. Nyemission enligt denna punkt ska kunna ske med bestämmelse om apport eller kvittning.

(ii) Längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av stamaktier av serie A och/eller stamaktier av serie B med företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsens bemyndigande om emission av stamaktier av serie A och/eller stamaktier av serie B enligt denna punkt är inte i storlek begränsat på annat sätt än vad som följer av vid var tid gällande bolagsordnings gränser för aktiekapital och antal aktier.

För mer information om hur bemyndigandena är avsedda att användas och
den underliggande affären hänvisas till pressmeddelanden
offentliggjorda idag den 2 juli 2014 samt den 13 juni 2014, vilket
finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.dcarnegie.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co AB (publ) +46 (0)8 - 121 317 00

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag som äger, förädlar och
utvecklar fastigheter och projekt med inriktning på bostäder i
Storstockholmsområdet och andra tillväxtområden. Fastighetsbeståndet
värderas till knappt 3 miljarder kronor och består av cirka 280 000
kvadratmeter uthyrbar yta. Bolaget förvaltar beståndet under
varumärket Stendörren och har en beprövad modell, Bosystem™, för
successiv och effektiv renovering av fastigheterna. D. Carnegie & Co
är sedam 2014 noterat på NASDAQ OMX First North. Bolagets Certified
Adviser är G&W Fondkommission. www.dcarnegie.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/d--carnegie---co/r/kommunike-fran-extra-bolags...
http://mb.cision.com/Main/8760/9611659/263360.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.