Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-02

D. Carnegie & Co: Ytterligare information inför extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co AB (publ) ("D. Carnegie & Co" eller "Bolaget") håller
idag extra bolagsstämma i samband med det tidigare annonserade
förvärvet av Hyresbostäder i Sverige II AB:s ("HBS II")
fastighetsbestånd. Vid bolagsstämman har styrelsen föreslagit att
styrelsen bemyndigas att besluta om emissioner av värdepapper. I
syfte att tydliggöra för aktieägarna hur dessa bemyndiganden avses
användas offentliggör D. Carnegie & Co idag ytterligare information.

Apportemission till ägarna av HBS II

Styrelsen har föreslagit att bolagsstämman beslutar bemyndiga
styrelsen att fatta beslut om apportemission av högst 26 miljoner
B-aktier samt konvertibler om ett sammanlagt nominellt belopp om 1
020 miljoner kronor. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen, i
samband med tillträdet av HBS II, ska erlägga del av köpeskillingen i
värdepapper i Bolaget, i form av 26 miljoner B-aktier till en
teckningskurs motsvarande 48 kronor per B-aktie samt tre
konvertibler, envar med ett nominellt belopp á 340 miljoner kronor.
Konvertiblerna löper med en årlig ränta om 5 procent med löptid och
konverteringskurs enligt nedan.

+------------+-----------------+
|Förfallodag |Konverteringskurs|
+------------+-----------------+
|30 juni 2016|50,90 kronor |
+------------+-----------------+
|30 juni 2018|66,50 kronor |
+------------+-----------------+
|30 juni 2019|76,00 kronor |
+------------+-----------------+

Anledningen till att styrelsen föreslagit att aktieägarna bemyndigar
styrelsen att besluta om apportemissioner, snarare än att låta
bolagsstämman ta ställning direkt till apportemissionerna, har varit
att åstadkomma flexibilitet och effektivitet i förhandlingarna med
ägarna till HBS II.

Företrädesemission

Styrelsen har vidare föreslagit att bolagsstämman beslutar bemyndiga
styrelsen att fatta beslut om nyemission med företrädesrätt för
aktieägarna av A-aktier och B-aktier. Skälet till att styrelsen
föreslagit att bolagsstämman ska bemyndiga styrelsen att besluta om
företrädesemission är att Bolaget ska ha möjlighet att snabbt och
effektivt finansiera sig. Bakgrunden är att Bolaget befinner sig i en
expansiv fas och önskar en möjlighet att kunna vända sig till
aktieägarna för ytterligare kapital med kort varsel för att
möjliggöra tillvaratagandet av attraktiva affärsmöjligheter.

Ytterligare information om förvärvet av HBS II

För ytterligare information om villkoren för Bolagets förvärv av HBS
II hänvisas till pressmeddelande offentliggjort den 13 juni 2014,
vilket finns tillgängligt på Bolagets webbplats enligt nedan.

Ulf Nilsson, VD, kommenterar:

"Genom förvärvet av HBS II kommer vi att med bred marginal överträffa
våra tillväxtmål och måste därför också öka vår kapitalbas genom att
en del av köpeskillingen erläggs med nyemitterade aktier. Att också
ge ut konvertibla skuldebrev möjliggör att överta ett stort
fastighetsbestånd med måttligt belånade fastigheter."

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co

+46 (0)8 121 317 00

Mer information finns tillgänglig på www.dcarnegie.se.

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i
Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att
äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av
lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster.
Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare lång erfarenhet
av renoveringsmetoden Bosystem™. Renoveringsmodellen är uppskattad av
såväl hyresgäster som Hyresgästföreningen, eftersom lägenheterna blir
attraktivt renoverade och ingen evakuering sker.

I början av 2014 överförde Stendörren sina bostadsfastigheter till D.
Carnegie & Co som därmed blev ägare till ett fastighetsbestånd
beståendes av förädlingsbara bostadsfastigheter i Stockholms
tillväxtområden (miljonprogram). Marknadsvärdet uppgick per 31
december 2013 till 2 929 MSEK och det totala hyresvärdet bedömdes
uppgå till 287 MSEK årligen. Den ekonomiska uthyrningsgraden är hög
med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co:s fastighetsbestånd finns i
Stockholmsregionen. D. Carnegie & Co är sedan den 9 april 2014
noterat vid NASDAQ OMX Firth North. Bolagets Certified Adviser är G&W
Fondkommission.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/d--carnegie---co/r/ytterligare-information-inf...
http://mb.cision.com/Main/8760/9611111/263089.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.