Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-02-23

D Carnegie ökar förvaltningsresultat

wysiwyg_image

Fastighetsbolaget D Carnegie redovisar ett resultat efter skatt på 350 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (680). Resultatet per aktie uppgick till 4:51 kronor (8:79).

Hyresintäkterna uppgick till 388 miljoner kronor (332).

Förvaltningsresultatet blev 62 miljoner kronor (52).

Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 390 miljoner (802).

Resultatet före skatt uppgick till 449 miljoner kronor (872).

Ingen utdelning föreslås.