Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-09

Dags att ta hem pengarna i Recipharm

wysiwyg_image

EQT har genom sitt budbolag Roar BidCo höjt budet på Recipharm från de ursprungliga 220 kronor till 232 kronor, en höjning av budet om ca 5,5% vilket motsvarar en premie om 29,6% jämfört med stängningskursen den sista handelsdagen innan offentliggörandet av det ursprungliga budet.

Det innebär även en premie om 28,2 % i förhållande till den högst stängningskurs aktien uppnått före offentliggörandet av erbjudandet.

Nivån på det höjda budet har EQT landat i efter samtal med den oberoende styrelsen i Recipharm och de större institutionella ägarna i bolaget, vilket framkommer av ett pressmeddelande.  Som en följd av höjningen gick den oberoende styrelsen ut och rekommenderade det och ett antal institutionella ägare har också kommunicerat att de ämnar acceptera budet.

Aktiespararna tycker att det höjda budet på ett bättre sätt speglar bolagets värde och att budet nu värderar bolaget på ett rimligt sätt för en kontraktstillverkare.

Sammantaget ser Aktiespararna därför det höjda budet som ett bra tillfälle att ta hem pengarna i Recipharm och rekommenderar därför medlemmar att acceptera budet.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

  • Att den oberoende styrelsen rekommenderar Aktieägarna att acceptera budet.
  • Att PWC, som avgivit en fairness opinion, anser att budet är finansiellt skäligt.
  • Att aktieägare och konvertibelinnehavare som lämnat in sina aktier för det tidigare lägre budet automatiskt kommer att få ta del av det höjda vederlaget utan att vidta några åtgärder.
  • Att acceptfristen löper ut den 12 februari.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND

 

Stockholm 9 februari 2021

Joacim Olsson, verkställande direktör

Vid frågor kontakta Sverre Linton, sverre.linton@aktiespararna.se, 076-826 15 15

Författare Bolagsbevakningen