Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-12

Dalhoff Larsen & Horneman A/S: DLH A/S indgår betinget aftale om salg af alle driftsmæssige aktiviteter

Selskabsmeddelelse
Nr. 11/2019
København 12. november 2019

DLH A/S indgår betinget aftale om salg af alle driftsmæssige aktiviteter

Som meddelt i selskabsmeddelelse 03/2019, igangsatte bestyrelsen 18. marts
2019 en omfattende strategisk review proces af DLH?s strategiske
muligheder. I processen er afdækket værdiskabende muligheder for DLH ift.
at optimere de værdier, som DLH som børsnoteret selskab besidder.

Resultatet heraf er, at DLH A/S i dag har underskrevet en aftale om et
betinget salg af alle driftsmæssige aktiviteter vedrørende
grossistvirksomheden i Danmark til et konsortium bestående af det norske
selskab Treschow Fritzøe AS og det svenske selskab Ljunghold AB, som sammen
etablerer et nyt dansk selskab, som vil drive DLH´s driftsmæssige
aktiviteter videre.

Salget er struktureret som et aktiv salg, hvor alle aktiver med undtagelse
af kontant indestående i bank, de ophørende aktiviteter og selskabets
skatteaktiv, overgår til køber sammen med alle driftsmæssige
forpligtigelser vedrørende grossistvirksomheden med udtagelse af bankgæld.
Dette involverer i hovedtræk varelager, debitorer, driftsmidler, goodwill,
leasingforpligtelser til lejemål i Horsens og Søborg, leasingforpligtelser
til biler og trucks, varekreditorer samt visse øvrige forpligtelser
inklusiv alle medarbejdere. Closing forventes at foregå pr. 31/12-2019 og
kunder, leverandører og samarbejdspartnere vil fortsat blive serviceret af
de samme medarbejdere.

Den samlede købesum er estimeret til DKK 101,8 mio. for nettoaktiverne pr.
31. december 2019 samt tillæg af et kontant bankindestående på estimeret
DKK 10,7 mio., hvilket giver en samlet transaktionssum på DKK 112,5 mio.
DKK før afholdelse af transaktionsomkostninger.

Transaktionsomkostningerne forventes at udgøre DKK 10,8 mio. DLH har
afgivet garantier og indeståelser til køber om forhold som er sædvanlige
for en transaktion af denne art og størrelse. Ansvaret for DLH er
maksimeret til 25% af købesummen og det er aftalt at DLH i en periode på 18
måneder efter closing skal afstå fra at udlodde udbytte i et omfang som vil
bringe egenkapitalen under DKK 25 mio.  

Den estimerede indre værdi pr. 31. december 2019 forventes at udgøre DKK
1,91 pr. aktie. Der er ved beregningen ikke indregnet nogen værdi af
skatteaktivet eftersom DLH pr. 31. december 2019 vil være uden driftsmæssig
overskudsgivende aktivitet.

Det nuværende børsnoterede selskab vil fra og med 1. januar 2020 således
forventeligt bestå af en børsnotering med en ophørende forretning,
kontanter og et ikke aktiveret skatteaktiv.

Betinget aftale:  

Aftalen er betinget af, at transaktionen godkendes af DLH´s aktionærer på
en ekstraordinær generalforsamling samt at betingelserne for closing kan
opnås uden væsentlige ændringer i forhold til det mellem partnerne aftalte.
DLH er bl.a. forpligtet til at aflevere et nyt ERP-system til køber, hvor
testfasen er afsluttet og systemet er taget i anvendelse og fungerer i et
omfang som er nærmere fastlagt mellem parterne. Closing forventes at ske
31. december 2019, med mulighed for at udskyde closing til 31. marts 2020.

DLH vil snarest muligt indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med
henblik på generalforsamlingens godkendelse af aftalen om salg af alle
driftsmæssige aktiviteter. På den ekstraordinære generalforsamling kan
frasalget godkendes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer.

M&A processen:

Om processen udtaler Bestyrelsesformand Michael Hove:? Salget af DLH?s
grossistvirksomhed afslutter en 3 års målrettet og meget succesfuld
turnaround proces, hvor DLH koncernen efter nogle turbulente år med massive
underskud og meget høj gæld først skulle afvikles og herefter genoprette en
dansk drift med lønsom vækst.

Med afleveringen af årsregnskabet for 2018 som var det bedste siden DLH?s
storhedstid i 00?erne, var det bestyrelsens vurdering, at DLH tidligere på
året var klar til at indgå i en konsolidering. Dette førte til at
bestyrelsen igangsatte en strategisk review proces i marts 2019, jf.
selskabsmeddelelse 3/2019.

Der har været afsøgt mange muligheder, og det er bestyrelsens vurdering ud
fra et helhedshensyn til DLH?s fortsatte drift som selvstændig dansk
virksomhed, medarbejderne, konkurrencesituationen på det danske marked,
strategisk match med Treschow Fritzøe AS/Ljunghold AB samt den til
aktionærerne tilbudte præmie, at processen har fået en succesfuld
konklusion for alle parter.
.
Af samme årsag anbefaler en samlet bestyrelse at aktionærerne stemmer for
salget af DLH?s aktivitet på den ekstraordinære generalforsamling til den
tilbudte pris.

Den danske aktivitet vil blive drevet videre som hidtil i et nystiftet
dansk selskab med samme ledelse, organisation, lokationer, kunder og
leverandører. DLH´s bestyrelse, ledelse og medarbejdere er stolte og glade
for, at det er lykkes at bevare DLH som dansk virksomhed med en historie
som er over 111 år gammel?.

Disponering af provenu efter eventuel gennemførelse af transaktionen: 

Køber tilbyder en estimeret købesum på DKK 101,8 mio. for nettoaktiverne
pr. 31. december 2019 før tillæg af et kontant bankindestående på estimeret
DKK 10.7 mio, i alt DKK 112,5 mio. Efter korrektion for resterende
forpligtigelser, transaktionsomkostninger samt hensættelser til fortsat
afvikling af de ophørende aktiviteter, så er det bestyrelsens vurdering, at
DLH ved transaktionens gennemførsel (31. december 2019) vil have ca. DKK
100 mio. i egenkapital svarende til en indre værdi pr. DLH aktie på ca. DKK
1,91. Der er ved beregningen ikke indregnet nogen værdi af skatteaktivet
eftersom DLH pr. 31. december 2019 vil være uden driftsmæssig
overskudsgivende aktivitet.

Der er ved beregningen korrigeret for DLH´s beholdning af egne aktier på
1.027.938 svarende til 1,92% af den samlede aktieudstedelse på 53.566.497
aktier. 

Bestyrelsen vil frem til den ordinære generalforsamling i april 2020
vurdere, hvordan aktionærernes værdier bedst kan varetages. DLH kan udlodde
provenu til aktionærerne gennem et løbende aktietilbagekøb og/eller
udbytteudlodning, ligesom bestyrelsen vil undersøge mulighederne for, at
DLH kan fortsætte med nye aktiviteter. Herunder undersøge muligheden for,
at en køber kunne være interesseret i at overtage DLH A/S med henblik på at
videreføre selskabets børsnotering.

DLH har et betydeligt ikke aktiveret skatteaktiv, og den effektive
skattesats for indeværende år og i de kommende år forventes at være i
niveau 0%.

Kontakt:

Evt. henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til
bestyrelsesformand Michael Hove på telefon nr. 28 12 66 09.

Vedhæftet fil

* 11 2019 DLH AS indgår betinget aftale om salg af alle driftsmæssige
aktiviteter

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.