Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-02

Dalhoff Larsen & Horneman A/S: DLH - Indkaldelse XOGF 24 Januar 2020

elskabsmeddelelse
Nr. 1/2020
København 2. Januar 2020

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Aktionærerne i Dalhoff Larsen & Hornemann A/S, CVR. nr. 34 41 19 13,
(?Selskabet?) indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i
Selskabet til afholdelse
                                                                
Fredag den 24. Januar 2020 kl. 12.00

hos Visionhouse, Lyskær 8, 2730 Herlev med følgende dagsorden med forslag
stillet af bestyrelsen: 

1. Forslag om ændring af selskabets navn
 
2. Forslag om valg af nye medlemmer til bestyrelsen
 
3. Bemyndigelse til dirigenten til at registrere den vedtagne
beslutning.
 
4. Evt.

             

Ad dagsordenens punkt 1.
I vedtægternes punkt 1 ?Selskabets navn er Lyskær Holding A/S ændres til
?Selskabets navn er Scandinavian Investment Group A/S?.

Ad dagsordenens punkt 2.

Det foreslås, at Søren Dal Thomsen, Jørgen Beuchert og Steen Sandgaard
nyvælges til bestyrelsen (deres baggrundsdata er vedlagt som bilag til
denne indkaldelse), samt at Jakob Have genvælges til bestyrelsen. Jakob
Have´s baggrundsdata fremgår af selskabets hjemmeside.

Nuværende bestyrelsesmedlemmer Carsten Lønfeldt og Lars Risager
genopstiller ikke til bestyrelsen.

SÆRLIGE VEDTAGELSESKRAV

De på dagsordenens punkt 2 kan vedtages med simpelt flertal af de afgivne
stemmer, jf. selskabslovens § 105, mens de på dagsordenens punkt 1
fremsatte forslag fra bestyrelsen kan vedtages med 2/3 majoritet såvel af
de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede
aktiekapital, jf. selskabslovens § 106.    

REGISTRERING, ADGANG, FULDMAGT OG BREVSTEMME

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på
sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder 17
Januar 2020 (registreringsdatoen). De aktier, den enkelte aktionær
besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens
ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om
ejerforhold, som Selskabet eller ejerbogsføreren har modtaget med henblik
på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.  

Anmeldelsesfrist for deltagelse og adgangskort

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i
generalforsamlingen, skal senest 20 Januar 2020 kl. 23.59 dansk tid have
anmeldt sin deltagelse over for Selskabet, jf. vedtægternes pkt. 10.1 og
rettidigt løst adgangskort, jf. nedenfor. Tilsvarende gælder en eventuel
rådgiver for aktionæren eller dennes fuldmægtig. Bestilling af adgangskort
kan foretages elektronisk via aktionærportalen på www.dlh.com

ved anvendelse af NemID eller brugernavn/adgangskode. Adgangskort kan
rekvireres ved at sende en e-mail til mh@dlh.com

, pr. telefon +45 28126609 eller ved fremsendelse af tilmeldingsblanket til
e-mail mh@dlh.com

.

Alternativt kan tilmeldingsblanketten returneres i udfyldt og underskrevet
stand til Computershare pr. e-mail til gf@computershare.dk, således at
blanketten er Computershare i hænde senest 20. januar 2020 kl. 23.59 dansk
tid.

Adgangskort vil blive sendt ud elektronisk via e-mail til den
e-mailadresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmeldingen.
Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på
smartphone/tablet eller printet.

Aktionærer der har rekvireret adgangskort uden angivelse af e-mailadresse
kan afhente adgangskortet i indgangen til generalforsamlingen mod
fremvisning af ID. Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på
generalforsamlingen.

Fuldmagt

Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan give
fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til deres aktier.
Fuldmagtsblanketten er tilgængelig på Selskabets hjemmeside www.dlh.com

. Alternativt kan blanketten returneres i udfyldt og underskrevet stand til
Selskabet pr. e-mail til mh@dlh.com

eller til Computershare pr. e-mail til gf@computershare.dk senest 20 Januar
2020 kl. 23.59 dansk tid.

Brevstemme

Aktionærer har endvidere mulighed for at afgive brevstemme, inden
generalforsamlingen afholdes. Aktionærer, der ønsker at brevstemme, kan ved
anvendelse af NemID eller brugernavn/adgangskode afgive brevstemme via
aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.dlh.com senest torsdag den
23. januar 2020 kl. 23.59 dansk tid.

Alternativt kan brevstemmeblanketten returneres i udfyldt og underskrevet
stand til Selskabet pr. e-mail til mh@dlh.com

eller til Computershare pr. e-mail til gf@computershare.dk senest torsdag
d. 23 Januar 2020 kl. 23.59 dansk tid.

AKTIEKAPITALENS STØRRELSE, STEMMERET OG KONTOFØRENDE PENGEINSTITUT

Selskabets aktiekapital udgør i henhold til vedtægterne på dagen for
indkaldelsen kr. 26.783.248,50. Vedtægterne bestemmer på dagen for
indkaldelsen følgende vedrørende stemmeret i Selskabet: Efter notering, jf.
vedtægternes punkt 10.2, giver hvert aktiebeløb på kr. 0,50 én stemme.
Aktieudstedende pengeinstitut er Danske Bank, hvorigennem Selskabets
aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder.

DAGSORDEN MV.

Senest 3 uger før generalforsamlingen vil følgende oplysninger være
tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.dlh.com

:

1) Indkaldelsen

2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen

3) Dagsordenen og de fuldstændige forslag

4) Blanket vedrørende bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt
eller brevstemme

SPØRGERET

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål
til dagsordenen samt til øvrige forhold, hvorom der skal træffes beslutning
på generalforsamlingen. En aktionær, der ønsker at benytte sig af sin
spørgeret, kan sende spørgsmålet pr. mail til CEO Michael Hove mh@dlh.com

. Besvarelsen kan ske skriftligt, herunder ved at svaret gøres tilgængeligt
på Selskabets hjemmeside: www.dlh.com. Besvarelse kan undlades, såfremt
spørgeren ikke er repræsenteret på generalforsamlingen. Aktionærerne kan
endvidere på generalforsamlingen mundtligt stille spørgsmål til Selskabets
ledelse om de nævnte forhold.

København, den 2. Januar 2020

Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Bestyrelsen

Kontakt:

Evt. henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til CEO Michael Hove
på telefon nr. 28 12 66 09.

Bilag: Nye medlemmer til bestyrelsen

Søren Dal Thomsen:

* CEO Spektrum A/S
* Direktør Kirstein Agg. Holding A/S
* Direktør/ejer Dal Thomsen Holding ApS
* Direktør/ejer Lemon Invest ApS
* Direktør/ejer Dal Thomsen Ejendomme ApS
* Bestyrelsesformand Buddinge Gård A/S
* Bestyrelsesformand Teaterhaven holding ApS
* Bestyrelsesmedlem Sodemann Invest A/S
* Bestyrelsesmedlem BAMBOH INVEST ApS
* Kandidaten anses som uafhængig
* Linkedin profil: https://www.linkedin.com/in/s%C3%B8rendalthomsen/

Særlige kompetencer indenfor:

* Asset management
* Investering i alle aktieklasser
* MA
* Risikostyring
* Ejendomme
* Bestyrelsesarbejde

Bilag: Nye medlemmer til bestyrelsen

Jørgen Beuchert:

* CEO Nordic Corporate Investment A/S
* CEO NCI Advisory A/S
* Ejer/direktør G4 HOLDING ApS
* Ejer/direktør JLB INVEST ApS
* Formand for Dansk Merchant Capital A/S
* Formand DMC Holding 2015 ApS
* Formand/ejer Annexstræde 6 ApS
* Direktør/ejer ABB 2007 ApS
* Bestyrelsesmedlem Future Gaming Group International AB
* Kandidaten anses som uafhængig
* Linkedin profil:
https://www.linkedin.com/in/j%C3%B8rgen-beuchert-1467166/

Særlige kompetencer indenfor:

* Asset management
* Finansiering
* MA
* Risikostyring
* Bestyrelsesarbejde

Bilag: Nye medlemmer til bestyrelsen

?
Steen Sandgaard:

* Partner i Vinding Gruppen A/S
* Bestyrelsesformand Eigil Jensen Billund A/S
* Bestyrelsesformand Dansk Granit Import A/S
* Bestyrelsesmedlem EJNER HESSEL A/S
* Bestyrelsesformand rcgroup A/S
* Bestyrelsesformand reprocentret a/s
* Bestyrelsesformand JMC A/S, SVANE KØKKENET, VEJLE
* Bestyrelsesformand GENVEJ A/S
* Direktør/ejer ANDSØ INVEST ApS
* Adm. direktør EJENDOMSSELSKABET NØRREGADE 8, VEJLE A/S
* Adm. direktør EJENDOMSSELSKABET VESTERGÅRDSVEJ 12-14, NÆSTVED A/S
* Adm. direktør EJENDOMSSELSKABET VIBY A/S
* Adm. direktør Ejendomsselskabet Japanvej, Slagelse A/S
* Adm. direktør Ejendomsselskabet Pileengen, Køge A/S
* Adm. direktør Ejendomsselskabet Boholte, Køge A/S
* Adm. direktør Ejendomsselskabet Stensballe A/S
* Adm. direktør Ejendomsselskabet Skovlunde A/S
* Kandidaten anses som uafhængig
* Linkedin profil:
https://www.linkedin.com/in/steen-sandgaard-85874b2a/

Særlige kompetencer indenfor:

* Ejendomsinvesteringer
* Risikostyring
* Asset management
* Bestyrelsesarbejde

Vedhæftet fil

* 01 2020 DLH - Indkaldelse til XOGF 24 januar 2020
<https://ml-eu.globene...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.