Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-26

DalsSpira: Kvartalsredogörelse 2015-10-01-2015-12-31

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed
följande kvartalsredogörelse för perioden oktober till december 2015.

Första kvartalet

Dalsspira har ett förlängt räkenskapsår 2015-10-01-2016-12-31, vilket
betyder att första kvartalet avser perioden oktober-december 2015.
Jämförelsesiffror inom parentes avser perioden oktober till december
2014.

· Nettoomsättningen uppgick till 427 tkr (476 tkr). Omsättningen var
lägre än motsvarande period föregående år då intäkter från
julmarknader minskat väsentligt 2015 på grund av att mycket resurser
och tid lagts ner på kapitalanskaffning och noteringen på
AktieTorget.

· Rörelseresultatet uppgick till -697 tkr (-1 tkr).
· Resultat före skatt uppgick till -707 tkr (-26 tkr).
· Resultatet efter skatt är som ovan pga. ackumulerad förlust.

· Resultat per aktie uppgick till -0,25 kr.
· Soliditeten uppgick till 82,2% (22,6%).
· Förändring av varulagervärderingsprincip har medfört en
engångsnedskrivning om 222 tkr.

Väsentliga händelser under perioden

Rörelseresultatet har belastats med kostnader för uppbyggnad av
säljresurser, produktionspersonal samt framtagande av layout för
emballage och marknadsföringsmaterial.

Dalsspira mejeri har under fjärde kvartalet utökat avtalet med ICA om
distribution av getmjölksprodukter via sina centrallager. Genom
avtalet nås ett större antal butiker på ett mer kostnadseffektivt
sätt.

Under kvartalet genomfördes en nyemission för att möjliggöra den
planerade satsningen och investeringen i en ny mejerianläggning i
Färgelanda. Mejeriet ska förutom getmjölksprodukter, som redan
produceras idag, förse den lokala marknaden med närproducerad
komjölk.

Nyemissionen tecknades till 9 023 496 SEK, motsvarande en
täckningsgrad om 113 %. Dalsspira mejeri tillfördes därmed ca 8,2
MSEK före emissionskostnader vilka uppgår till ca 0,8 MSEK. Efter
emissionen hade bolaget ca 440 aktieägare.

Väsentliga händelser efter perioden

I januari 2016 fick Dalsspira ett rikstäckande avtal med ICA som
innebär att företaget når samtliga ICA:s 1 470 butiker runt om i
Sverige. Dalsspira har ett butikspackavtal vilket gör att handlaren
beställer hem vald mängd getmjölk och/eller yoghurt som mejeriet
sedan packar och skickar till centrallagret i Kungälv för transport
ut till butiker runt om i landet.

Dalsspira mejeri bygger under våren 2016 ett kombinerat get- och
komjölksmejeri. Det nuvarande getmjölksmejeriet kommer att flytta
till nya livsmedelsgodkända lokaler i

Färgelanda med en i stora delar ny produktionslina. Produktionsstart
för getmjölksmejeriet beräknas till början av mars 2016.

Målet för Dalsspira är att vara ett rikstäckande alternativ av svenska
getmjölksprodukter och att lokalt erbjuda närproducerad komjölk.
Dalsspira kommer att erbjuda sina mjölkbönder bättre villkor för att
långsiktigt kunna bibehålla lokal mjölkproduktion i Dalsland och
Bohuslän. Inledningsvis kommer Dalsspira att ta in ca 5 500 liter
komjölk per dag men ambitionen är att inom ett par år sälja 20 000
liter per dag. Detta innebär en marknadsandel på ca 9 procent inom
fokuserat försäljningsområde i Dalsland/Bohuslän/Västra Götaland .

Dalsspira har uppdaterat sin grafiska profil som för första gången
presenteras i denna rapport. Under våren kommer nya förpackningar att
tas fram och presenteras i samband med lanseringen av komjölken. Vår
förhoppning är att det nya grafiska uttrycket på ett tydligare sätt
kommer att framhäva våra värderingar och vårt erbjudande.

Under februari tecknades avtal med ÅF Industry för leverans av
merparten av utrustning till mejeriet. Mejeriet beräknas ha
produktionsstart av komjölksprodukter under andra kvartalet 2016.

Den totala investeringen för mejeriet beräknas till 18 MSEK, av dessa
leasas maskiner till ett värde av 6 MSEK. Resterande del av det nya
mejeriet finansieras genom banklån á 4 MSEK och genom det kapital
Dalsspira tog in i nyemissionen hösten 2015.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dalsspira/r/kvartalsredogorelse-2015-10-01-201...
http://mb.cision.com/Main/13445/9925307/482390.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.