Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-15

Dannemora 4 kv: Resultat efter finans blev -104 Mkr (-22)

(SIX) Dannemora Mineral redovisar ett resultat efter
finansnetto på -104 miljoner kronor (-22) för det fjärde
kvartalet 2012.

Rörelseresultatet uppgick till -80 miljoner kronor
(-19).

Resultatet efter skatt blev -105 miljoner kronor (-22) och
resultatet per aktie efter full utspädning uppgick till -6,80
kronor (-1,59).

Nettoomsättningen var 81 miljoner kronor (0,8).

Styrelsen föreslår en utdelning på 0 kronor per aktie för
2012 (0).

Joakim Johansson, tel +46 31-350 64 84
joakim.johansson@six-group.se
SIX News

Författare direkt.