Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-15

Dannemora: Genomför garanterad nyemission på 211 Mkr

(SIX) Dannemora Mineral har beslutat att, under förutsättning
av extra bolagsstämmas godkännande, genomföra en
företrädesemission på 211 miljoner kronor före
emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen är till fullo garanterad genom ett
garantikonsortium sammansatt av Pareto Öhman bestående av
svenska och internationella investerare.

Fyra befintliga A- eller B-aktier ger rätt att teckna fem nya
B-aktier. Teckningskursen är satt till 11 kronor per
B-aktie.

Företrädesemissionen är villkorad av att medgivande, så
kallad waiver, inhämtas avseende vissa villkor i bolagets
obligationslån.

Nyemissionen genomförs i mars-april 2013.

Henrik Öhlin, tel +46 31 350 64 87
henrik.ohlin@six-group.se
SIX News

Författare direkt.