Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-15

Dannemora: Genomför garanterad nyemission på 211 Mkr (Forts)

(Lägger till tre sista styckena)

(SIX) Dannemora Mineral har beslutat att, under förutsättning
av extra bolagsstämmas godkännande, genomföra en
företrädesemission på 211 miljoner kronor före
emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen är till fullo garanterad genom ett
garantikonsortium sammansatt av Pareto Öhman bestående av
svenska och internationella investerare.

Fyra befintliga A- eller B-aktier ger rätt att teckna fem nya
B-aktier. Teckningskursen är satt till 11 kronor per
B-aktie.

Företrädesemissionen är villkorad av att medgivande, så
kallad waiver, inhämtas avseende vissa villkor i bolagets
obligationslån.

Nyemissionen genomförs i mars-april 2013.

Bakgrunden är att produktionen av järnmalmsprodukter under
2012 blev lägre än planerat, 270 kton jämfört med planerade 400
kton. Den lägre produktionen tillsammans med en ogynnsam
dollarkurs försämrade likviditeten med cirka 100 miljoner kronor
jämfört med plan.

"Den lägre produktionen berodde till stor del på ett lägre än
förväntat utbyte i sovringsverket. Ett pågående åtgärdsprogram
skall successivt höja utbytet. Åtgärdsprogrammet förväntas
medföra investeringar om 30 miljoner kronor under 2013 och 80
miljoner under 2014", skriver bolaget.

Efter nyemissionsbeskedet och rapport för det fjärde
kvartalet var aktien ned knappt 41 procent till 17,20 kronor på
fredagen.

Henrik Öhlin, tel +46 31 350 64 87
henrik.ohlin@six-group.se
SIX News

Författare direkt.