Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-24

Dannemora Mineral AB: Dannemora Mineral planerar nytt obligationslån och emission av teckningsoptioner för investering i lönsam gruvdrift

Som ett led i utvecklingen av Dannemoragruvan har Dannemora Mineral AB
("Mineral") och dess dotterbolag Dannemora Magnetit AB ("Magnetit")
idag beslutat att vända sig till marknaden i syfte att erhålla
åtaganden från investerare att under vissa förutsättningar teckna
obligationer med tillhörande teckningsoptioner inom ramen för en
långsiktig finansieringslösning för de investeringar som har
planerats för gruvan. Förutom ett nytt obligationslån innefattar
finansieringslösningen vidare bl a omvandling av existerande
obligationslån till aktier i Mineral och konvertering av utestående
konvertibler.

Utvecklingen av Dannemora gruva innebär ett investeringsprogram om ca
450 MSEK som syfter till att öka produktionen av färdiga produkter
med ca 40 procent och skapa kostnadsreduktioner om ca 60 MSEK per år
i råmalmsproduktionen.

Det nya obligationslånet kommer att, med stöd av innehavare av
bolagets nuvarande obligationslån, erbjudas genom en s k private
placement av obligationer att utges av Magnetit till ett belopp om
högst 100 MUSD. De tillhörande teckningsoptionerna kommer att utges
av Mineral och kan komma att medföra en betydande utspädning av
befintliga aktier i Mineral. Obligationer och teckningsoptioner kan
endast tecknas tillsammans och till ett lägsta belopp om 200 000 USD,
varför något formellt prospekt inte kommer att upprättas.

Bolagen avser att erbjuda nuvarande aktieägare och innehavare av
konvertibla skuldebrev att investera i obligationer med tillhörande
teckningsoptioner på väsentligen lika villkor som erbjudits
kapitalmarknaden. Tidpunkten för detta erbjudande beräknas innfalla
under innevarande kvartal.

Den finansiella omstruktureringen förutsätter bolagsstämmans
godkännande och ändring av bolagsordningen samt godkännande från
innehavarna av nuvarande obligationslån och konvertibelt förlagslån

Erbjudandet är inte garanterat vilket innebär att obligationerna och
teckningsoptionerna endast kommer att ges ut om tillräckligt många
åtaganden görs av investerare.

Obligationslånet ska bland annat användas till att återbetala
existerande bryggfinansiering och för att finansiera nödvändiga
investeringar i Dannemoragruvan för att öka produktionen av järnmalm.

Swedbank är finansiell rådgivare till Dannemora Mineral.

Den information som lämnas till potentiella investerare återfinns på
Dannemora Minerals hemsida, dannemoramineral.se/investerare

Närmare information om erbjudandet kan erhållas från Wilhelm Koren,
telefon +47 2311 6266.

För ytterligare information kontakta:
Ralf Nordén, koncernchef
telefon 070 9374 891
ralf.norden@dannemoramineral.se

eller

Niklas Kihl, ekonomi- och finanschef
Telefon 0295 - 24 44 20, 0730 797 363
niklas.kihl@dannemoramineral.se

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars
huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Bolaget
avser att genom prospektering öka järnmalmsbasen lokalt och
regionalt.Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i
Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot
brytningen av dessa.

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo
Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium Nordic AB.

Bolagets oberoende kvalificerade person är bergsingenjör Thomas
Lindholm, Geovista AB, Luleå. Lindholm är kvalificerad som Kompetent
Person på det sätt som definieras i JORC-koden baserat på utbildning
och erfarenhet av prospektering, gruvdrift och uppskattning av
mineralresurser för järn, bas- och ädelmetaller.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dannemora-mineral-ab/r/dannemora-mineral-plane...
http://mb.cision.com/Main/6282/9573447/236387.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.