Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-28

Dannemora Mineral AB: Delårsrapport januari-mars 2014

Första kvartalet 2014

·
Nettoomsättningen uppgick till 145,8 (88,6) mkr

·
EBITDA uppgick till -11,2 (-78,6) mkr

·
Resultat per aktie uppgick till -2,45 (-8,71) kr

·
Kassaflödet uppgick till 7,2 (-103,8) mkr

·
Produktionen av färdig produkt var fortsatt hög och uppgick till 295
(171) kton

·
Genomsnittligt utbyte var 40 (30) procent

·
Bolagets finansiella läge är fortsatt mycket ansträngt

Väsentliga händelser efter periodens utgång

·
Ytterligare beviljade framflyttningar av förfallodag för
bryggfinansiering och uppskov med räntebetalningar.

·
En uppdatering av mineralreserven visade på en minskning i tonnage
från 34,0 miljoner ton till 29,1 miljoner ton.

·
Dannemora Mineral offentliggjorde planer på en långsiktig lösning för
att finansiera dels de investeringar som krävs för en lönsam
gruvdrift, dels återbetalning av existerande bryggfinansiering.

För ytterligare information kontakta:
Ralf Nordén, VD och koncernchef
telefon 070 9374 891
ralf.norden@dannemoramineral.se

eller

Niklas Kihl, ekonomichef
Telefon 0295 - 24 44 20, 0730 797 363
niklas.kihl@dannemoramineral.se

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars
huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Bolaget
avser att genom prospektering öka järnmalmsbasen lokalt och
regionalt.Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i
Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot
brytningen av dessa.

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo
Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium Nordic AB.

Bolagets oberoende kvalificerade person är bergsingenjör Thomas
Lindholm, Geovista AB, Luleå. Lindholm är kvalificerad som Kompetent
Person på det sätt som definieras i JORC-koden baserat på utbildning
och erfarenhet av prospektering, gruvdrift och uppskattning av
mineralresurser för järn, bas- och ädelmetaller.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dannemora-mineral-ab/r/delarsrapport-januari-m...
http://mb.cision.com/Main/6282/9575246/237686.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.