Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-27

Dannemora Mineral AB: Kommuniké från årsstämma i Dannemora Mineral

Årsstämma med aktieägarna i Dannemora Mineral AB (publ) har hållits
den 27 juni 2014. Vid årsstämman behandlades bland annat följande
ärenden:

Resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för år 2013
för moderbolaget samt för koncernen. Vidare antog årsstämman
styrelsens förslag till resultatdisposition att inte lämna någon
utdelning för räkenskapsåret 2013.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Val av styrelse och beslut om styrelsearvoden
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan
suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Lennart Falk och
Christer Lindberg samt nyvaldes Ola Hägglund och Niclas Handfast. Åke
Roos hade avböjt omval.

Lennart Falk valdes till styrelseordförande och Christer Lindberg
omvaldes till vice styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett årligt belopp
om totalt 1 500 000 kronor. Ordföranden ska erhålla 300 000 kronor,
vice ordföranden 250 000 kronor och övriga ledamöter 150 000 kronor
vardera. Därutöver disponerar styrelsen 650 000 kronor som arvode för
kommittéarbete och särskilda uppdrag.

Övrigt

Årsstämman beslutade även om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare och om nomineringsprocessen inför årsstämman 2015.
Årsstämmans beslut överensstämde med förslag till beslut presenterade
i kallelsen den 30 maj 2014 samt i pressmeddelande den 26 juni 2014.

I sitt anförande redogjorde vd Ralf Nordén för koncernens utveckling
under verksamhetsåret 2013 och första kvartalet 2014.
Vd-presentationen finns tillgänglig på bolagets webbplats
www.dannemoramineral.se.

För ytterligare information kontakta:
Ralf Nordén, vd och koncernchef
telefon 070 9374 891
ralf.norden@dannemoramineral.se

eller

Niklas Kihl, ekonomi- och finanschef
Telefon 0295 - 24 44 20, 0730 797 363
niklas.kihl@dannemoramineral.se

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars
huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Bolaget
avser att genom prospektering öka järnmalmsbasen lokalt och
regionalt.Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i
Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot
brytningen av dessa.

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo
Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium Nordic AB.

Bolagets oberoende kvalificerade person är bergsingenjör Thomas
Lindholm, Geovista AB, Luleå. Lindholm är kvalificerad som Kompetent
Person på det sätt som definieras i JORC-koden baserat på utbildning
och erfarenhet av prospektering, gruvdrift och uppskattning av
mineralresurser för järn, bas- och ädelmetaller.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dannemora-mineral-ab/r/kommunike-fran-arsstamm...
http://mb.cision.com/Main/6282/9609175/261692.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.