Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-14

Dannemora Mineral AB: Uppdatering av Mineralreserv för Dannemora Mineral

En uppdatering av Mineralreserv och Mineraltillgång för Dannemora
Mineral har färdigställts.

Mineralreserv

Dannemora Mineralreserv per den 31 december 2013 visar på en sannolik
mineralreserv om 29,1 Mton med en genomsnittlig halt på 34,2 procent
Fe. Det är en minskning i tonnage jämfört med tidigare estimat från
december 2012 om 34,0 Mton och 34,5 procent Fe.

Orsaker till minskningen av reserven är främst:

·
2,6 Mton har brutits under 2013.

·
Från 2013 och fram till slutet av 2015 används en temporär cut-off på
30 procent Fe. Detta medför att områden i gruvan med halter mellan 20
och 30 procent Fe har lämnats och planeras att lämnas kvar. Efter
2015 kommer återigen en cut-off på 20 procent Fe att användas.

Totalt innebär detta en minskning av den sannolika mineralreserven på
4,9 Mton och en minskning av Fe-halten på 0,3 procent Fe.

Sannolik Mineralreserv
Mton Fe %
2012 34,0 34,5
2013 29,1 34,2

Mineraltillgång

De uppskattade mineraltillgångarna för Dannemora Mineral per den 31
december 2013 uppgick till 28,1 Mton med en genomsnittlig Fe-halt på
39,2 procent (känd och indikerad mineraltillgång).

Den nya uppskattningen ger en känd mineraltillgång på 17,5 Mton med en
snitthalt på 39,5 procent Fe, en indikerad mineraltillgång på 10,6
Mton med en snitthalt på 38,6 procent Fe, och en antagen
mineraltillgång på 4,9 Mton med en snitthalt på 37,6 procent Fe.

Antagen mineraltillgång har ökat trots att endast begränsad borrning
skett med inriktning på nya områden i gruvan. Ökningen beror främst
på att tillgångar tidigare klassificerade som kända överförts till
antagna. Borrning med inriktning mot såväl undersökning av nyfunna
magnetitmineraliseringar som utökning av existerande malmkroppar
planeras att öka under 2014.

Känd mineraltillgång Indikerad mineraltillgång Antagen mineraltillgång
Mton Fe % Mton Fe % Mton Fe %
2012 19,8 38,7 13,6 37,9 1,9 41,1
2013 17,5 39,5 10,6 38,6 4,9 37,6

Som underlag för uppskattningen av mineralreserver används enbart känd
och indikerad mineraltillgång. Mineraltillgångarna rapporteras
inklusive mineralreserverna.

Mineralreserven och mineraltillgången för 2013 har uppskattats av
Dannemora Magnetits geologi- och planeringspersonal i samarbete med
Thomas Lindholm, Geovista AB, Luleå. Uppskattningen av
Mineraltillgången är utförd av Gunnar Rauseus (Geolog), Peter
Svensson (Geolog) och Thomas Lindholm (Bergsingenjör).
Mineralreserven har sedan uppskattats av Daniel Eklund
(gruvplanerare), Peter Svensson (geolog), Mats Larsson
(planeringschef) och Thomas Lindholm (Bergsingenjör). Allt arbete har
utförts under överenseende av bolagets oberoende kvalificerade person
Thomas Lindholm, GeoVista AB, Luleå. Thomas Lindholm är Fellow AusIMM
(Australasian Institute of Mining and Metallurgy) och har
erforderliga kunskaper och erfarenheter för rapportering av den typ
av fyndighet som åsyftas.

För ytterligare information kontakta:
Ralf Nordén, koncernchef
telefon 070 9374 891
ralf.norden@dannemoramineral.se

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars
huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Bolaget
avser att genom prospektering öka järnmalmsbasen lokalt och
regionalt.Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i
Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot
brytningen av dessa.

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo
Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium Nordic AB.

Bolagets oberoende kvalificerade person är bergsingenjör Thomas
Lindholm, Geovista AB, Luleå. Lindholm är kvalificerad som Kompetent
Person på det sätt som definieras i JORC-koden baserat på utbildning
och erfarenhet av prospektering, gruvdrift och uppskattning av
mineralresurser för järn, bas- och ädelmetaller.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dannemora-mineral-ab/r/uppdatering-av-mineralr...
http://mb.cision.com/Main/6282/9569071/233263.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.