Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-15

Dannemora: Ser god efterfrågan, gruvan ingen begränsning

(SIX) Efterfrågan från Dannemoras kunder är god och
avsättningen av produkterna är väsentligen säkerställd genom
avtal med ett antal europeiska koncerner. Råmalmskapaciteten är
god och gruvan väntas således inte vara begränsande för
produktion av färdig produkt.

Det framgår av bokslutsrapporten.

Sovringsverket är föremål för fortsatt intrimning och
åtgärder för att eliminera drifttstörningar. Detta tillsammans
med en utökning till fem skiftlag kommer att medföra en ökad
produktionskapacitet. Utbytet av färdiga produkter ökar till
följd av högre järnhalt i råmalmen och de planerade
förbättringarna i anläggningen.

För att nå full potential i utbytet utreds även möjligheten
att lägga till ett extra förädlingssteg för återvinning av
säljbar produkt ur den restprodukt som innehåller en betydande
mängd järn. Investeringskostnaden för extra förädlingssteg kan
inte i dagsläget uppskattas till fullo.

Utbytet av färdig produkt bör med de planerade justeringar
som planeras av befintlig process samt ett extra förädlingssteg
kunna öka avsevärt.

Joakim Johansson, tel +46 31-350 64 84
joakim.johansson@six-group.se
SIX News

Författare direkt.