Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-07

Danske Bank A/S: Danske Bank A/S, ledende medarbejderes transaktioner

7. februar 2020

Indberetning nr. 1/2020

Ændring i aktiebesiddelser hos Danske Banks indberetningspligtige i henhold
til EU-forordningen om markedsmisbrug.

For yderligere detaljer henvises til de vedhæftede skemaer, hvori
transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær
tilknytning til disse skal indberettes og offentliggøres.

Vedhæftet fil

* Bilag - Jan Thorsgaard Nielsen

Författare Hugin Nyheter