Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-31

Danske Bank A/S: Danske Bank A/S, ledende medarbejderes transaktioner

31. juli 2019

Indberetning nr. 11/2019

Ændring i aktiebesiddelser hos Danske Banks indberetningspligtige i henhold
til EU-forordningen om markedsmisbrug.

For yderligere detaljer henvises til de vedhæftede skemaer, hvori
transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær
tilknytning til disse skal indberettes og offentliggøres.

Vedhæftet fil

* Bilag - Bente Landsnes

Författare Hugin Nyheter