Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-04

DANSKE BANK: SVENSK BNP +1,4% I ÅR, BOSTADSPRISER NED 5-10%

STOCKHOLM (Direkt) BNP-tillväxten dämpas under 2019 när sjunkande
bostadsinvesteringarna blir ett allt tyngre sänke samtidigt som låga
reallöneökningar dämpar privatkonsumtionen. Bostadspriserna väntas sjunka
ytterligare 5-10 procent när prissänkningar på nyproduktion spiller över på
andrahandsmarknaden. Den underliggande inflationen väntas bli lägre än
Riksbankens prognos och det är därför högst osäkert om det blir någon
ytterligare räntehöjning i år.

Det skriver Danske Bank i sin Nordic Outlook som presenterades på fredagen.

Sveriges BNP väntas öka 1,4 procent i år och 2,1 procent 2019.

I den förra prognosen, i oktober, spåddes en BNP-tillväxt på 1,6 procent i år.

Banken skriver att det finns allt fler belägg för en inbromsning i den svenska
ekonomin, dels det minskade bostadsbyggandet som nu allt mer kommer att hålla
tillbaka tillväxten, men även lägre reallöneökningar som dämpar
privatkonsumtionen.

"En nedgång i bostadsinvesteringarna på 30-40 procent ser fortsatt rimligt ut
på två års sikt, enligt vår syn. Detta började knappt påverka BNP-tillväxten
under 2018 och vi räknar med att det mesta av det kommer 2019", skriver
Danske Bank.

Vidare räknar banken med att bostadspriserna kommer att sjunka ytterligare
5-10 procent under 2019, innan de bottnar.

Att det under de senaste åren byggstartats fler flerfamiljshus än det
färdigställts har byggt upp ett uppdämt utbud på runt 50.000 lägenheter, som
inte väntas gå att sälja till nuvarande priser.

"När utvecklare gör sig av med beräknade 50.000 lägenheter i uppdämt utbud
måste de sänka priserna på nyproduktion för att balansera marknaden.
Nuvarande priser på 80.000-90.000 kronor per kvadratmeter i Stockholm är för
höga för de flesta hushåll och måste sänkas ytterligare. Dessa prissänkningar
kommer att spilla över på successionsmarknaden", skriver Danske Bank.

Stigande inflation i kombination med i stort sett stabila löneökningar har
dragit ned reallönetillväxten i Sverige till cirka 0,5 procent i genomsnitt
de senaste två åren, klart lägre än runt 2,5 procent per år de föregående fem
åren. Under 2019 väntas en sjunkande inflation lyfta reallöneökningarna, men
bara måttligt.

"Vi har därför inte någon större förhoppning om någon betydande förbättring av
hushållens disponibla inkomster. Skattesänkningarna i M/KD-budgeten är
troligen för små för att ha någon större effekt. Reallöneökningarna kommer
därför att vara dämpade även 2019, och hålla tillbaka konsumtionen", skriver
banken och noterar att konsumentförtroendet redan är svagare än normalt.

Till detta kommer att hushållens förmögenhet visserligen är stor, men den
minskar nu tack vare lägre bostadspriser och börser. En fortsatt stark
arbetsmarknad gör ändå att Danske Bank inte är alltför negativa om
privatkonsumtionen. De frågar sig dock hur länge det starka
arbetsmarknadsläget består och noterar att lediga platser har slutat öka och
börjat visa vaga tecken på att kunna börja sjunka.

Vad gäller inflationen menar Danske Bank att de faktorer som drivit upp den på
senare tid - en svagare krona och högre oljepriser - nu vänds och i stället
kommer att dämpa prisökningstakten. Inflationen har på senare år också lyfts
av skattehöjningar, vilka en del nu försvinner vid årsskiftet med
M/KD-budgeten, vilket bedöms få en liten negativ effekt på inflationen.

KPIF-inflationen väntas sjunka från 1,9 procent 2018 till 1,6 procent i år,
och sedan stiga till 1,9 procent 2020. Detta är ganska väl i linje med
Riksbanken prognos.

Danske Bank tror dock att kärninflationen - KPIF exklusive energi - blir klart
lägre än vad Riksbanken räknar med. En viktig förklaring är att
löneökningarna är för låga för att varaktigt hålla uppe den underliggande
inflationen vid Riksbankens mål på 2 procent, som Riksbanken räknar med, utan
den väntas i stället sjunka ned mot 1,5 procent.

Den låga kärninflationen gör det högt osäkert om det blir någon ytterligare
räntehöjning från Riksbanken, vars egen räntebana pekar mot en höjning under
det andra halvåret i år.

"Det är 50-50 om det blir en höjning i år eller inte. Det står precis och
väger", säger Michael Grahn, Danske Banks chefekonom i Sverige.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.