Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-25

Danske Bank Sverige: Anoto Group AB (publ)

.

Danske Capital AB representerar via förvaltade värdepappersfonder ett
innehav av aktier i Anoto Group AB (publ) ("Bolaget"). Verkställande
direktören i Danske Capital AB ingår i den av aktieägarna i Bolaget
utsedda valberedningen.

Valberedningen i Bolaget har inte kunnat enas om vilka personer som
ska föreslås till ledamöter i Bolagets styrelse.

Av den kallelse till ordinarie bolagsstämma i Bolaget, som
publicerades den 23 april, framgår att de övriga ledamöterna i
valberedningen, i sin egenskap av aktieägare i Bolaget, lagt fram ett
förslag till styrelseledamöter att väljas vid bolagsstämman.

I egenskap av företrädare för Danske Capital AB och som ledamot av
valberedningen får jag härmed meddela att Danske Capital AB med
beaktande av fondandelsägarnas gemensamma intresse, inte kan ställa
sig bakom det i kallelsen framlagda förslaget till styrelse.
Förslaget säkerställer inte att styrelsesammansättningen blir sådan
att kravet på att ett visst antal ledamöter ska vara oberoende i
förhållande till bolagets större aktieägare och dess ledning enligt
Svensk kod för bolagsstyrning uppfylls. Förslaget riskerar att en
majoritet av styrelsens ledamöter även kommer att ha intressen i
eller kopplingar till företag som Bolaget har affärsrelationer med.
Detta kan enligt min mening, ur ett valberedningsperspektiv,
uppenbart riskera vara till nackdel för Bolaget och dess aktieägare.

För mer information, vänligen kontakta:
Andre Vatsgar, VD, Danske Capital AB
Telefon: +46 72 712 2727

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=278476...
http://mb.cision.com/Main/1157/9574747/237319.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.