Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-23

DANSKE BANK: UPPREPAR SPÅR NETTOVINST ÖVER 12 MDR DKK 2021

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Danske Bank spår fortfarande att nettoresultatet för helåret 2021 kommer att överstiga 12 miljarder danska kronor.

Det framgår av delårsrapporten för det andra kvartalet som föregicks av vissa nya guidningar från banken den 8 juli.

Under 2020 var nettovinsten 4,6 miljarder danska kronor.

Danske Bank upprepar även bedömningen från häromveckan om att de totala intäkterna väntas öka jämfört med 2020 när de var 42,4 miljarder danska kronor.

Danske Bank väntar sig fortfarande även att kostnaderna kommer in på högst 24,5 miljarder danska kronor för helåret. Kostnaderna låg på 28,1 miljarder danska kronor i fjol.

Kreditförlusterna spås alltjämt komma in på max 1,5 miljarder danska kronor. Under fjolåret var kreditförlusterna 7 miljarder danska kronor.

Målet om avkastning på aktieägarkapital inom spannet 9-10 procent år 2023 upprepas, framgår vidare av rapporten.
Författare Direkt-SE