Du är här

2018-09-03

Danske Inv Sverige Småbolag: Förvaltarintervju Petter Löfqvist

Uppdragsartikel - finansierad av Danske Invest.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) I fredags den 31 augusti lanserades aktiefonden
Danske Invest Sverige Småbolag. Fonder Direkt intervjuade i samband med detta
förvaltaren Petter Löfqvist för att få en inblick i vad investerarna har att
se fram emot.

Petter Löfquist. (Källa: Danske Invest)

Många svenska småbolagsfonder har startat det senaste decenniet. Hur kommer
Danske Invest Sverige Småbolag differentiera sig från mängden?

Den här fonden sticker ut i det att vi integrerar hållbarhetsanalysen i
förvaltningen. Vi har ett ESG-team som bokar in möten med bolagen och
analyserar hur bra de står sig i en ESG-aspekt. För mig som förvaltare är
ESG-betyget en parameter bland många vid ett investeringsbeslut, men det är
ett stort värde vid min analys eftersom det säger rätt mycket om vilken
ordning och reda det är bolagen. I ett bolag som får ett lågt ESG-betyg kan
man fundera kring hur det står till med den interna styrningen och det
påverkar vilken övertygelse totalanalysen mynnar ut i.

Har ni några absoluta nedre gränser för hur lågt ESG-betyg ett bolag får ha
för att ni ska investera?

Vi har inga sådana gränser, däremot har ESG-betyget en påverkan på den samlade
bedömningen. Det handlar inte om att utesluta bolag bara för att de är dåliga
på ESG, utan snarare om att hitta bolag där det finns en potential att öka
aktieägarvärden genom att utveckla ESG-processer. Vi vill påverka och hjälpa
bolagen att bli medvetna om de risker och möjligheter som är förknippade med
ESG-faktorerna, och få dem att över tid agera på det.

Hur kan ni rent konkret påverka bolagen att bli bättre på ESG?

Den analys ESG-teamet gör leder fram till en omfattande rapport som ska följas
upp minst en gång per år och där bolagen bedöms efter Environmental, Social
och Governance. Vi delar med oss av rapporten till bolagen och håller
feedbacksamtal. I några analyser av de bolag vi investerat i har vi hittat
vissa problematiska aspekter, som vi flaggat för och kontinuerligt kommer
lyfta framöver.

Kan det vara motiverat att betala en högre multipel än i normala fall, om ett
bolags ESG-betyg är riktigt bra?

Vi applicerar inte ESG-betyget på det sättet, utan underlaget ger som sagt mer
en värdefull extra dimension till helhetsbedömningen. Bolag som har
ESG-faktorerna på plats är ofta välskötta hela vägen uppifrån vad gäller
styrelse, ledning och processer. Det finns många kvantitativa studier som
visar att det lönar sig att investera i bolag som får höga ESG-poäng, och det
ligger i linje med vår tes att ESG-faktorerna över tid bidrar till att höja
ett bolags värde.

Hur har du gått tillväga med att komponera en helt ny fondportfölj?

Jag har efter tio år i den svenska småbolagsmarknaden en bra bild av vad jag
gillar, kan dessa bolag väl, och tar med mig den filosofi som jag arbetat
efter tidigare. I investeringsprocessen använder vi en screeningmodell för
att identifiera kvalitativ tillväxt, där vi tittar på faktorer såsom tillväxt
i resultaträkningens olika delar, avkastning på kapital och balansräkningen.
På det sättet sållar vi ut bolag som vi tycker är bättre eller sämre och
ganska många bolag gallras bort den vägen.

Vilka utmaningar har ni stött på?

Stockholmsbörsens småbolag har utvecklats riktigt bra de senaste åren och i
vissa fall är det inte bara vinsterna utan även värderingen som sprungit
iväg. Det finns enskilda fall av bolag vi gillar, men som helt enkelt varit
för dyra. Värderingen är viktig och man får inte betala alltför höga
multiplar, men rent generellt har vi inte varit jätterädda för att
värderingarna är höga när vi valt ut bolag vi tror är bra på tre till fem års
sikt. Det viktigaste för oss när vi komponerat aktieportföljen har varit att
ta in bolag vi tror på långsiktigt.

Fondens ambition är att portföljen ska bestå av 35-45 innehav. I vilken del
av
spannet har ni hamnat nu när ni startat fonden?

Vi har lagt oss i den övre delen inledningsvis, av likviditets- och taktiska
skäl. Men ambitionen är att jobba ned antalet portföljinnehav mot mitten av
spannet framöver.

Hur har ni resonerat kring storlek på bolag sett till börsvärde?

Fondens riktlinje är att bolagen vid investeringstillfället ska utgöra mindre
än 1 procent av det totala värdet på Stockholmsbörsen, vilket rent teoretiskt
kan innebära upp mot 60 miljarder kronor. Vår målsättning är att ha en lång
rad bolag som är någonstans mellan 1-2, upp till 10-15 miljarder kronor. Där
vill vi ha ungefär hälften av bolagen och sedan givetvis en del av de större
bolagen också.

Hur litet kan ett bolag vara för att kunna få plats i portföljen?

Av likviditetsskäl är det någonstans från 1 miljard kronor man kommer hitta de
minsta bolagen i fonden. Det kan även finnas mindre bolag som är intressanta,
men man måste komma ihåg att aktien ska kunna gå att handla i praktiken
också.

Hur är portföljen sammansatt sett till sektorer? Är det någon del av
marknaden
som är mer intressant och som fått en stor vikt?

Vi utgår från bolagen och tittar inte sektormässigt, men om man ser till den
portfölj vi har satt samman kommer vi initialt ha en övervikt mot teknologi.
Där hittar man sådant vi gillar: bolag med höga bruttomarginaler, som ofta
kan växa oberoende av konjunktur. Tillväxt med höga bruttomarginaler rinner
ganska fort ned till sista raden och genererar vinsttillväxt och det är det
vi letar efter.

Finns det någon mer sektor som utgör en relativt stor del av portföljen?

Vi kommer även ha hyggligt mycket fastigheter i portföljen och det är en ren
svensk exponering med bolag inom kommersiella fastigheter, lager&logistik
samt industri, utan något inslag av bostadsrätter. Sedan har vi hittat ett
antal bra investeringscase inom verkstadssidan. Men fonden kommer ändå ha en
undervikt mot verkstad, som är en stor sektor i jämförelseindex.

Är det någon typ av bolag ni helt undvikit?

Rent generellt har jag tidigare undvikit råvarurelaterade bolag och det kommer
även fonden förmodligen göra, för jag har svårt för bolag som är beroende av
någon typ av världsmarknadspris man inte kan göra något åt. Sedan kommer man
inte nu, och troligtvis inte heller framöver, hitta bolag i portföljen
verksamma inom tidig läkemedelsutveckling, där saker och ting är väldigt
binära.

Många olyckskorpar tävlar just nu om att förespå när nästa kraftiga och
utdragna börsnedgång kommer. Har ni bestämt på förhand hur fonden ska agera i
händelse av detta?

Vi har olika scenarier för hur man skulle kunna vikta om vid en större nedgång
och det handlar egentligen mest om att rotera bland de innehav vi har i
portföljen. Så länge en riktig konjunktursättning inte förändrar de
investeringscase vi har för varje bolag, så ska de fortfarande vara i
portföljen eftersom vi tror på dem långsiktigt. Det handlar om att
identifiera vad nedgången beror på. Kommer ett jätteuppställ i räntorna
kanske man inte ska ha 20 procent av portföljen i fastigheter. Eller om
konjunkturen kraftigt försämras kanske man inte ska vara för högt exponerad
mot verkstad och den typen av bolag. Men i grund och botten bygger vi
portföljen på de bolag vi tror har möjlighet att ge bra långsiktig
avkastning.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i
syfte
att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad.
Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i
förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är
frikopplad från Direkts övriga redaktion.

---------------------------------------
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.