Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-19

Danske Invest: Många bolag som går att räkna hem nu - förvaltare

Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det har blivit dags att börja summera börsåret 2018,
ett år som innehållit en stor portion dramatik med stora svängningar i
marknaden. Fonder Direkt har fått en pratstund med Danske Invests
småbolagsförvaltare Petter Löfqvist om året som gått och hur han ser på
dagens aktiemarknad.

Petter Löfqvist. (Källa: Danske Invest)

H u r ser du på utvecklingen för Danske Invests aktiefonder den senaste tiden
?

"Vår investeringsfilosofi, att investera i långsiktigt hållbara bolag, har
betalat sig under det senaste året. Framförallt för storbolagsfonden som har
klarat sig bra och nyligen fick fyra stjärnor hos Morningstar på tre års
historik."

Du förvaltar Danskes småbolagsfond, som lanserades i slutet av augus ti.
Småbolag har liksom börsen i stort haft det motigt under hösten. Hur har det
varit att inleda förvaltningen i det här tuffa klimatet?

"Sedan vi startade fonden har småbolagsindex stått högre kanske en eller två
dagar och efter det har det varit en tråkig marknad. Fonden har klarat sig
helt okej åtminstone i en konkurrensjämförelse."

Har ni ändrat fondens positionering något med tanke på att marknaden
förändrades så markant ganska kort efter lanseringen? Har ni viktat över
till mer defensivt, eller hur har ni hanterat den svagare marknaden?

"Vi tänker inte i termer av sektorallokering, utan bygger fonden underifrån
och upp utifrån bolagsval. Nu när det är turbulent på marknaden kan det vara
ett plus att fonden är nystartad och därmed ganska liten. Vi har inga problem
med likviditet, utan kan utan svårighet röra oss mellan bolag. Det är lätt
att fatta beslut att ta in och ta ut bolag i en liten portfölj, vilket jag
tror är en fördel i en sådan här marknad."

Så inga större strukturella grepp alltså?

"Vi har inte ändrat synen på våra långsiktiga investeringscase bara för att
börsen har kommit ned. Däremot är det tydligt att börsnedgången delvis
triggats av stigande räntor, och det har fått oss att bli något mer
försiktigt inställda till aktier med höga multiplar. Stigande räntor och höga
multiplar gillar inte varandra, så i det börsklimat som varit under hösten
har vi försökt parera högmultipeldelen av portföljen, genom att inte köpa
ännu fler aktier i de bolag med absolut högst multiplar."

Vad tar du med dig från småbolagsåret 2018?

"Om man ska karaktärisera småbolagsåret så hade vi ett väldigt 'momentumdrag'
under årets inledning, då bolag med stark vinsttrend gick väldigt bra och
marknaden var beredd att diskontera väldigt långt in i framtiden.
Högmultipelbolag gick bra, men det vände någon gång under sommaren, och det
har blivit en mycket mer defensiv marknad."

Det finns många makroosäkerheter där ut e just nu. Är det någon särskild av
dessa ni inom aktieförvaltningen håller extra koll på?

"Vi har stort fokus på bolagen och funderar alltid kring deras möjligheter att
långsiktigt växa sina vinster. I det här klimatet måste man väga in
arbetskraftbrist och löneinflation, i kombination med en eventuellt svagare
global konjunktur och vilken effekt det kan få på bolagen. Vi försöker bedöma
riskerna i vinstförväntningarna på bolagsnivå, och har ingen särskild plan
för portföljerna om exempelvis brexit går på ett visst sätt utifrån ett
portföljperspektiv. Olika konjunktur- och makroimpulser påverkar
portföljbolagen på olika sätt."

OMXS30 går mot sitt sämsta år sedan 2011, trots en generellt god
vinstutveckling. Tror du att konjunkturen är på väg att bli så svag som
marknaden diskonterar ?

"I de cykliska bolagen har man tagit ut en svagare konjunktur i ganska stor
utsträckning. En ordentlig konjunktursvaghet är nu inprisad i marknaden, men
har ännu inte i samma grad synts i de riktiga konjunktursiffrorna eller i
vinstförväntningarna. Marknaden prisar inte på något sätt in en konjunkturell
krasch, men att saker kan försvagas något ligger ganska mycket i korten. Men
jag tror man behöver se saker i siffror från bolagen och höra dem prata ännu
mer om en eventuell inbromsning, innan det är läge att börja köpa cykliskt
igen."

Kan det rentav vara b ra med en ned gång, för att återställa förväntningarna
?

"Det är lite så vi känner nu. Det är ganska många bolag som man faktiskt kan
räkna hem och som ser prisvärda ut, nu när marknaden har kommit ned, även om
man straffar dem genom att räkna på något sämre konjunktur och
vinstutveckling. Sedan är det fundamentala värdet på aktier och hur aktier
prissätts på börsen i sig två lite olika saker - det handlar alltid om en
kombination av dessa faktorer. Men vi ser ganska mycket fundamentala värden i
många bolag för tillfället, även om vi lägger in ett lite mer försiktigt
scenario på vinstutveckling framöver."

Var vissa delar av aktiemarknaden lite väl dyr tidigare?

"Jag tycker det har varit dyrt. Skillnaden mellan den dyraste och den
billigaste decilen av aktiemarknaden har i princip aldrig varit så hög som
den var för ett par månader sedan, men det har ganska snabbt kommit ned,
fastän det alltjämt är stretchat. Vi har tyckt att multiplarna har varit
något ansträngda under ganska lång tid, så på något sätt är det väl bra att
vinstmultiplar normaliseras, och faktum är att vi har sett ganska rejäla
multipelkontraktioner i vissa bolag."

Börstom ten ser ut att göra aktieinvesterare besvikna i år. Eller hinner det
bli ett litet rally ändå ?

"Nej, det känns inte så. Jag tror väl att problemen i stor grad har att göra
med osäkerhet kring vinstförväntningarna för 2019. Förväntningarna för 2018
har generellt sett skruvats ned de senaste månaderna, medan de för 2019
fortfarande känns alldeles för optimistiska. Om vi får en lite svagare
konjunktursituation i kombination med arbetskraftsbrist och löneinflation, så
är jag rädd att vinstförväntningarna som vanligt är för höga. Detta kommer
visa sig ganska tidigt under året."

Vad gäller oron på aktiemarknaderna. Upplever du att det är k onjunkturen i
sig som är problemet, eller är det snarare risker i samband med stora
makrohändelser såsom brexit och tullkrig som spökar ?

"Det är svårt att sätta ett pris på makroosäkerheter i termer av vinster, utan
det blir snarare någon typ av riskpremie som går upp och ned. Vi är inne i en
event- och omvärldsdriven miljö där osäkerheten är stor, vilket även spiller
över på förväntningar på bolagsvinsterna. Kombinera den högre osäkerheten med
att man tror att estimaten är på väg ned, så blir det antagligen inget
tomterally."

Är det någon särskild sektor där det enligt dig är mest troligt att
vinstförväntningarna kommer behöva skruvas ned ?

"I ett sådant här globalt scenario så kan man tänka sig att det blir tuffast
inom de cykliska sektorerna, vilket vi redan har sett att man prisar in i
aktiekurserna. Det är en lite halvsur underton just nu, men vi ser inte att
världen ska gå under."

Hur kan en investerare tänka som är oroad över konjunkturen men ändå inte
vill stå utanför marknaden?

"I en sådan här miljö finns det bolag som faktiskt har en möjlighet att växa
strukturellt även om konjunkturen blir sämre, och vars tillväxt inte är
driven av en global konjunktur. De bolagen går framförallt att hitta inom
småbolagssektorn."

Danskes småbolagsfond har en ESG-profil. Är det en fördel i detta hänseende,
exempelvis när det gäller miljöaspekten och bolag som bidrar till en lägre
miljöpåverkan? Eller det sociala, bolag som är måna om sina anställda och
lyckas attrahera arbetskraft, nu när många branscher vittnar om personal
brist?

"Absolut. För att som bolag ha ett existensberättigande i framtiden krävs att
man funderar över vilken miljöpåverkan bolaget har, hur man påverkar
samhället och hur man tar hand om sina anställda och leverantörer. Allt det
här hänger ihop, och vi tror stenhårt på att det är en viktig värdedrivare
för de bolag vi investerar i."

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som
är
frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och
framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall
markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.

---------------------------------------
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.