Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-12

Danske Invest Sverige: Nobina rör sig uppåt i värdekedjan

Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Hållbar och lönsam tillväxt.

Det är en kort men korrekt sammanfattning av vad för slags aktieinvesteringar
Danske Invests Sverigefond intresserar sig för.

Mattias Cullin är chef för Danske Invests aktieförvaltning i Sverige.
(Källa: Danske Invest)

"Om bolaget är hållbart ur ett rent samhällsperspektiv bör det få mer att göra
i morgon och därmed kunna tjäna mer pengar, givet att det är välskött. Man
behöver inte offra det ena för att nå det andra, utan snarare tvärtom. Att
investera i ett bolag under strukturell nedgång är det värsta du kan ha i
portföljen. Vinsten minskar över tid samtidigt som investerare är villiga att
betala allt mindre för varje vinstkrona", säger han till Fonder Direkt.

Istället för det sistnämnda gäller det enligt förvaltningschefen att hitta
bolag som uppvisar hållbar lönsamhet och växer strukturellt; en tillväxt som
inte drivs av konjunkturen. Två bolag Mattias Cullin lyfter fram på området
är bussoperatören Nobina samt Concentric, som tillverkar motor- och
hydraulikprodukter till bland annat fordonsindustrin. Båda företagen tar
enligt förvaltaren hållbarhet på stort allvar, och förväntas gynnas av ett
ökat samhällsfokus på hållbar utveckling.

Allt tuffare konkurrera för lokala bussbolaget

Nobina drar nytta av behovet av mer kollektivtrafik, och har enligt Mattias
Cullin flera fördelar som talar för en god utveckling. Till att börja med är
Nobina störst i Norden inom sitt område, vilket gör att bolaget har stora
möjligheter att aktivt driva på utvecklingen mot den klimatvänligare
kollektivtrafik som efterfrågas i samhället, säger Mattias Cullin. Företagets
storlek när det gäller exempelvis eldrift innebär dels att Nobina kan ställa
krav på busstillverkare såsom Scania och Volvo inom området, men ger också
ett prisövertag vid beställningar, tillägger han.

"Tidigare kunde det lokala bussbolaget köra driften i Örebro exempelvis. Nu är
det två eller tre större spelare som klarar av det skulle jag säga. Jag ser
innehavet som en stabil obligation med lite tillväxt på toppen", förklarar
Mattias Cullin, som pekar på att färre och färre aktörer har möjlighet att
konkurrera om upphandlingar i takt med att komplexiteten kring dessa ökar.

Nobina spelar enligt förvaltaren en viktig roll i att hjälpa kunden, ofta
kommuner och landsting, med att ta fram vettiga kombinationslösningar mellan
diesel-, hybrid- och eldrift. Mattias Cullin menar att bolaget därmed rör sig
uppåt i värdekedjan och gynnas av det faktum att kunden är något mindre
priskänslig när det kommer till beslut som måste fattas, det vill säga att gå
från diesel till el.

Mycket mer sofistikerade produkter

Även verkstadsbolaget Concentric väntas bli en vinnare på ökad hybrid- och
eldrift. Bolaget tillverkar pumpar till motorer samt levererar
hydrauliklösningar. Mattias Cullin förväntar sig att Concentric kommer kunna
öka sin försäljning markant de kommande åren, då utbredandet av hybrid- och
eldrift i bussar, lastbilar och anläggningsmaskiner innebär ett ökat antal
pumpar.

"Exempelvis när vi går mot hybriddrift så behövs pumpar till både el- och
dieselfordon, och batteripaketen i elfordon behöver kylas på olika sätt. Det
blir inte bara fler, utan också betydligt dyrare produkter som dessutom är
mycket mer sofistikerade. Concentric har verkligen en adresserbar marknad som
kommer växa ordentligt de kommande åren", enligt förvaltaren.

Han lägger dock till att det inte går att veta huruvida Concentric kommer vara
bäst på att ta tillvara dessa möjligheter, men menar att de varit duktiga
hittills, med en marginal på 22 procent.

Concentric verkar emellertid inom en cyklisk bransch och skulle exempelvis
påverkas negativt ifall lastvagnsmarknaden vände ned. Men över tid menar ändå
Mattias Cullin att bolagets marknad växer strukturellt, på grund av skiftet
bort från dieseldrift.

Hyfsade börsförutsättningar framöver , men inte mer

Stockholmsbörsen kan anses vara något dyr, särskilt sett till att
analytikernas vinstprognoser i viss mån sannolikt kommer behöva justeras ned,
samt att bolagens vinsttillväxt troligen kommer vara lägre framöver,
resonerar Mattias Cullin.

Han tror dock att börsen kan klara sig relativt väl, bland annat eftersom den
svaga kronan ger en valutamedvind, direktavkastningarna ligger på en hyfsad
nivå samt då det råder brist på vettiga alternativ till aktier. Men samtidigt
kan man inte förvänta sig särskilt mycket mer avkastning för Stockholmsbörsen
i år, utöver den som redan varit och de utdelningar som är på väg in under
våren, fortsätter förvaltningschefen.

Efter den uppgång som varit sedan årsskiftet är Mattias Cullins Sverigefond
något försiktig inställd, till skillnad från under den stora urblåsning och
nedgång som skedde mot slutet av förra året. Då inhandlade fonden ett antal
cykliskt betonade aktier som ansågs ha blivit för billiga, nämligen Volvo,
Sandvik, SCA och Hexagon, förklarar förvaltaren, som bedömer att vad vi nu
ser är en rätt så normal konjunkturell inbromsning. Angående Hexagon skjuter
Mattias Cullin in att trots att bolaget är exponerat mot den globala
konjunkturen, så finns det en strukturell tillväxt i det att Hexagon erbjuder
produkter och mjukvara som efterfrågas i allt större utsträckning världen
över.

Befunnit oss i den bästa av världar

Mattias Cullin tror överlag att börsen kommer att utvecklas skapligt framöver
så länge bolagen har vinsttillväxt, men menar att faktorerna som talar emot
vinsttillväxt de kommande tio åren är fler än vad de var under de tio åren
som vi nu lagt bakom oss. Dels har vi länge haft en dopad finansiell miljö
driven av ultralätt centralbankspolitik, konstaterar förvaltaren, som även
pekar på att Sverige, världens näst mest exporterande folk, har haft den
bästa av världar de senaste 20 åren eller så.

"Vi har kunnat flytta ut högkostnadsproduktion till lågkostnadsländer, vilket
har varit supergynnsamt för svenska företagsmarginaler. Jag tror att vi har
nått vägs ände där, och att det kommer bli dyrare att producera ett stycke
vara framöver", säger Mattias Cullin, som räknar med att detta snarare kommer
slå mot företagens marginaler än fullt ut mot konsumenternas plånböcker. Han
lägger dock till att det här inte är något som sker över ett år, utan snarare
över en 10-20-årsperiod.

En annan oroande faktor är enligt förvaltaren den våg av nationalism och
handelshinder som breder ut sig över världen, vilket givetvis inte är
främjande för global handel. Sedan tror Mattias Cullin även att ett ökat
hållbarhetsfokus kommer göra det tuffare för bolagen att hålla nere
kostnader, och exemplifierar med den retoriska frågan huruvida det är
hållbart att producera varor på Sri Lanka som sedan säljs i Nordamerika.

Men denna hållbarhetsaspekt går att som investerare vända till sin fördel,
genom att placera i företag vars produkter och tjänster gynnas av ett ökat
hållbarhetsfokus, slår Mattias Cullin fast.

Konsekvent undvikande av ohållbara affärsmodeller

Med tanke på Mattias Cullins och Sverigefondens betoning på hållbara
affärsmodeller, och företag vars produkter och tjänster har ett
existensberättigande ur ett hållbarhetsperspektiv, är det kanske ingen
överraskning att fonden undviker att investera i vissa typer av bolag.

"Då hållbarhet är en naturlig del i vår investeringsprocess exkluderar vi
företag huvudsakligt verksamma inom olja och gas, tobak, försvarsmateriell
samt gambling. Vi är rätt slaviska kring vad vi söker, men kanske ännu mer
med vad vi undviker", säger förvaltaren, som lägger till att fonden också i
stora drag avstår från unga teknikbolag, bioteknik samt rena råvaru- och
gruvbolag.

Gällande gamblingsektorn säger Mattias Cullin att det vore en sak om det
uteslutande var fråga om nöjesspelande, men konstaterar att många individer,
vars spelande utgör viktiga intäkter för spelbolagen, inte vill något hellre
än att sluta spela.

"Det är rätt många människor som far illa, och det där är en konflikt som
bolagen inte riktigt vill kännas vid. De pratar ofta om att de exempelvis har
aktiva robotar som känner av om en individ spelar väldigt mycket, eller
avviker från sitt normala mönster, och då stoppar spelandet. Men när man har
gjort stickprover kring detta har det visat sig att det inte riktigt är
sant", säger han.

Mattias Cullin anser att kostnaderna för samhället är för stora, och har inte
mycket till övers för den typ av framfusiga marknadsföring, där spelare
lockas med snabba vinster genom att swisha, som inte är ovanlig inom
branschen.

Hellre då att investera i bolag vars verksamhet Sverigefonden kan stå bakom,
och vars produkter och tjänster har en aktiv del i en hållbar utveckling för
både samhälle och klimat, avslutar Mattias Cullin.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som
är
frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och
framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall
markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.

---------------------------------------
Joakim Hellquist +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.