Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-07

DBP: DBP International AB: Första teckningsdag i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Idag, den 7 februari 2020, är det första teckningsdag i nyemission med
företrädesrätt för aktieägarna. Teckning av aktier ska ske fram till
och med den 26 februari 2020.

Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under
perioden från och med idag, den 7 februari 2020, till och med 24
februari 2020. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda
handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya
B-aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina
innehav i Double Bond Pharmaceutical Int AB på avstämningsdagen.

Mer info om nyemissionen:

· https://mb.cision.com/Main/12720/3019032/1181101.pdf
· https://mb.cision.com/Main/12720/3021566/1183444.pdf

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn: Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer: 556991-6082
Aktiens kortnamn: DBP B
Aktiens ISIN-kod: SE0007185525
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/double-bond-pharmaceutical?trk=co-feed-...)
och Twitter (https://twitter.com/DoubleBondPharm)!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför
allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad
drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan
Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin
första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond
Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till
Temodex - ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av
hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug
Designation-status av EMA för Temodex.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dbp/r/dbp-international-ab--forsta-teckningsd...
https://mb.cision.com/Main/12720/3028170/1188589.pdf

Författare AktieTorget News