Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-06-08

DBP: Företrädesemissionen övertecknad.

DBPs företrädesemission som avslutades den 7 juni tecknades till ca
13,2 MSEK, motsvarande ca 141 procent. Bolaget tillförs totalt ca 9,3
MSEK.

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) har slutfört
nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare som
styrelsen beslutade om den 6 maj 2016, med stöd av bemyndigande från
bolagsstämman den 8 april 2015. Emissionen var garanterad till ca 60
%. I och med emissionsresultatet kommer garantin inte behöva tas i
anspråk.

Emissionen har övertecknats och tillför bolaget cirka 9,3 MSEK före
emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 1 Mkr.
Företrädesemissionen tecknades till cirka 85 procent med stöd av
teckningsrätter och till resterande del utan stöd av teckningsrätter.

"Jag och styrelsen är väldigt nöjda med utfallet av emissionen. Nu kan
vi fortsätta utvecklingen av bolaget och produkter med en mycket
konkurrenskraftig hastighet. Vi har nu också de finansiella musklerna
för att hantera förhandlingar med några potentiella samarbetspartner,
säger Igor Lokot, VD för DBP. Jag vill passa på att tacka gamla
aktieägare för fortsatt förtroende och välkomna nya aktieägare till
Double Bond Pharmaceutical"

Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har tilldelats i
enlighet med villkoren i memorandumet. Meddelande om tilldelning sker
genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Likviddag
för betalning avseende teckning utan företräde beräknas bli den 15
juni 2016. Handel med betalda tecknade aktie (BTA) pågår fram till
dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket. Pressmeddelande
avseende sista handelsdag för BTA kommer att skickas ut i god tid.

Genom företrädesemissionen nyemitteras 4 150 666 aktier och
aktiekapitalet ökar med 207 533,30 SEK. Detta medför att
aktiekapitalet i Bolaget efter företrädesemissionen kommer att uppgå
till 830 133,30 SEK, fördelat på 16 602 666 aktier, envar med ett
kvotvärde om 0,05 SEK.

Emissionsinstitut samt finansiell rådgivare vid emissionen var Eminova
Fondkommission AB

Mail: info@eminova.se Tel: 08-684 211 00

Fullständigt bolagsnamn: Double Bond Pharmaceutical International AB
Organisationsnummer: 556991-6082
Aktiens kortnamn: DBP B
Aktiens ISIN-kod: SE0007185525

För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD
Hemsida: http://www.doublebp.com/
Maila till: info@doublebp.com
(https://www.linkedin.com/company/double-bond-pharmaceutical?trk=co-feed-...)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dbp/r/foretradesemissionen-overtecknad-,c2025557
http://mb.cision.com/Main/12720/2025557/526321.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.