Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-13

DBP: Förtydligandet av ett pressmeddelande om företrädesemission om 9,3 Mkr från 2016-05-11

tecknings- och garantiåtaganden säkerställd till 6 Mkr motsvarande ca
65 procent. Den korrekta meningen är att Bolaget har för avsikt att
Företrädesemissionen ska vara via avtal om tecknings- och
garantiåtaganden säkerställd till inte mer än 6 Mkr motsvarande ca 65
procent. I dagsläget har bolaget genom muntliga avtal
garantiåtaganden motsvarande cirka 30 procent av emissionen. Bolaget
beklagar kommunikationsfelet. Exakt procent av garantiåtagandet skall
presenteras i ett separat pressmeddelande och i ett Memorandum.

Sammanfattning
· Styrelsen i DBP har beslutat att genomföra en nyemission med
företräde för Bolagets befintliga aktieägare om ca 9,3 Mkr.

· Emissionen omfattar högst 4 150 666 aktier till en kurs om 2,25
kronor per aktie och kan inbringa bolaget 9 338 998,50 kronor vid
full teckning. Aktiekapitalet kan vid fulltecknad nyemission öka med
högst 207 533,30 kronor

· Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen är den 19 maj
2016.

· Teckningsperioden i företrädesemissionen pågår mellan 23 maj och 7
juni 2016

Bakgrund och motiv

För att snabbare utveckla bolagets front-line produkter - SA-033 och
Temodex - strävar styrelsen efter att hitta en partner och har under
det senast året lagt mycket energi på "match-möten" på EBD
konferenser för investerare i San-Francisco i januari och Stockholm i
april. Bolagets produkter har väckt ett mycket stort intresse hos
flera bolag - vilket bidrog till initiering av två due dilligence
processer. Styrelsen är mycket glada över de nya högkvalitativa
kontakterna. Företagets granskning har initierats och vi är medvetna
om att vägen till ett avtal kan ta tid. Det är för att säkerställa
att utvecklingen av Bolagets produkter inte skall stanna av som denna
nyemission. Styrelsen är av den åsikten att ett väl kapitaliserat
bolag är en starkare förhandlingspart än ett bolag som inte har de
finansiella musklerna att hantera utdragna förhandlingar.

Tilldelning av aktier utan företrädesrätt vid eventuell överteckning
ska ske enligt följande:

I första hand ska tilldelning ske till bolagets tidigare aktieägare
som tecknat med företrädesrätt och angett detta på anmälningssedeln.
Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal
innehavda aktier per avstämningsdagen och i den mån detta inte kan
ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig
för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker
tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i
den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I sista hand ska återstående aktier tilldelas personer som garanterat
emissionen i enlighet med deras garantiåtaganden.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

17 maj 2016 Sista handelsdag inklusive teckningsrätt

18 maj 2016 Första handelsdag exklusive teckningsrätt

19 maj 2016 Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen, dvs
aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att
erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i
företrädesemissionen

20 maj 2016 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet

23 maj - 2 juni 2016 Handel med teckningsrätter

23 maj - 7 juni 2016 Teckningsperiod

Handel i BTA sker från och med den 23 maj 2016 till det datum som
anges i pressmeddelande efter registrering hos Bolagsverket

Omkring 9 juni 2016 Offentliggörande av företrädesemissionens
preliminära utfall

Omkring 30 juni BTA omvandlas till aktier

Kontoförande institut:

Eminova Fondkommission AB

Biblioteksgatan 3, 3tr

SE-111 46 Stockholm, Sverige

Mail: info@eminova.se

Om våra produkter:

BeloGal™

BeloGal™ är DBPs innovativa drug-delivery plattform som styr läkemedel
till det organ var läkemedel behöver verka.

SA-033

SA-033 är den första läkemedelskandidaten som DBP har utvecklat med
hjälp av sin innovativa drug-delivery teknologi BeloGal™. Genom att
den innovativa formuleringen styr doxorubicin till levern ökar
koncentrationen av den aktiva substansen i det önskade målorganet
vilket förbättrar effektiviteten och minskar de toxiska
biverkningarna som är vanliga vid systemisk (helkropp-)
cellgiftsbehandling.

Temodex

Temodex, som är en lokalt verkande formulering av temozolomid,
utvecklades av RI PCP i Minsk i Vitryssland och är kliniskt prövat.
Temodex är registrerat som förstavalsbehandling av elakartade
hjärntumörer i Vitryssland sedan år 2014. Den 12 oktober 2015 har DBP
förvärvat de globala rättigheterna till Temodex, förutom i den
Euroasiska Ekonomiska Unionen samt Ukraina.

Mer info om våra produkter: www.doublebp.com

Fullständigt bolagsnamn: Double Bond Pharmaceutical International AB
Organisationsnummer: 556991-6082
Aktiens kortnamn: DBP B
Aktiens ISIN-kod: SE0007185525

För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn!
(https://www.linkedin.com/company/double-bond-pharmaceutical?trk=co-feed-...)

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför
allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad
drug-delivery technologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan
Drug-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första
produkt, SA033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond
Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheter för Temodex -
en produkt registrerad i Vitryssland för behandling av hjärntumörer.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dbp/r/fortydligandet-av-ett-pressmeddelande-om...
http://mb.cision.com/Main/12720/2008660/515449.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.