Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

DBP International AB: licensierar ut rättigheterna till internationellt patent för användning av järnsuccinat till YRRO

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) ("DBP") har ingått en överenskommelse med YRRO Ltd (YRRO) om försäljning av dess immaterialrätt inklusive internationell patentansökan för den aktiva substansen järnsuccinat - marknadsförd under namnet Inofer - i USA, Japan, Kina och EU (med undantag för Norden).

De kliniska prövningarna genomförda av DBP påvisar att järnsuccinat (Inofer) markant och betydligt förbättrar järnupptag, järnmättnad samt järndepåer hos patienter med hjärtsvikt och järnbrist.

Inofer är ett prisvärt alternativ till den storsäljande produkten Ferinjekt (som - vilket namnet antyder - administreras intravenöst). År 2020 uppgick den globala nettoförsäljningen av Ferinjekt till 500 miljoner amerikanska dollar.

I samband med licensförsäljningen kommer DBP:s aktieägare att få en andel motsvarande 20% i YRRO genom en emission av nya aktier. YRRO ämnar sedermera sjösätta ett nytt, helägt dotterbolag som kommer att äga hela dess utbud av kosttillskott samt licensen för Inofer och som kommer att ansöka om börsnotering antingen på Nasdaq i Stockholm eller på Euronext i Oslo

Mer om den kliniska studien kring järnsuccinat:

https://mb.cision.com/Main/12720/2972792/1151388.pdf, https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=106484

Mer om patentansökan för järnsuccinat:

https://mb.cision.com/Main/12720/2975075/1151997.pdf,  https://mb.cision.com/Main/12720/3240619/1337717.pdf

Mer om YRRO/BIO VITOS: YRRO Ltd är ett företag som specialiserar sig på distribution och försäljning av kosttillskott. The olika cannabisprodukter, baserade på norsk omega-3- och cannabisolja, är i förberedelsefasen för tillträde till danska Lægemiddelstyrelsen. 29,39% av YRRO ägs av Craven House Capital plc ("CHC") som är börsnoterat på brittiska AIM (London Stock Exchange). YRRO kommer inom kort att ändra sitt företagsnamn till BIO VITOS.

Vi är väldigt nöjda med projektets positiva utveckling: efter en lyckad klinisk studie som efterföljdes av en ansökan om internationellt patent är vi nu på väg att ta ett viktigt steg mot att marknadsföra produkten globalt för att fullt ut utforska dess stora potential på marknaden, säger Igor Lokot, VD för DBP - Jag är även mycket optimistisk vad gäller förhandlingarna med BIO VITOS och CHC angående ett framtida samarbete kring den kommande expansionen av våra andra projekt och utveckling av andra produkter.

Denna information är sådan som DBP är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-26 08:00 CET.

Författare Cision