Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

DBP: Kommuniké från årsstämman

Resultat- och balansräkning:

Resultat- och balansräkning fastställdes av stämman.

Ansvarsfrihet:

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för det gångna året.

Styrelseledamöter:

Följande personer omvaldes som ordinarie ledamöter: Per Stålhandske
(ordf., oberoende), Lars Thomander (oberoende), Sergey Yanitski, samt
Igor Lokot.

Beslutades att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska
utgå med 44 000 kronor till styrelsens ordförande, med 22 000 kronor
till styrelseledamot som även är verkställande direktör och med 10
000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter. Totalt 86 000 kr.

Revisor:

Till revisionsbolag valdes Grant Thornton med Thomas Lindgren som
huvudansvarig revisor.

Revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner:

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om
nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.

Antal aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en
ökning av aktiekapitalet med vad som högst följer av nuvarande
bolagsordning.

"Vid årsstämman togs de beslut som förväntades och som vi tror är till
största nytta för Double Bond Pharmaceutical. Vi är gläda att alla
inblandade har en samsyn om och en stor tro på en ljus framtid för
Bolaget och bolagets Produkter! " - säger Igor Lokot, Vd för DBP

Om våra produkter:

BeloGal™

BeloGal™ är DBPs innovativa drug-delivery plattform som styr läkemedel
till det organ var läkemedel behöver verka.

SA-033

SA-033 är den första läkemedelskandidaten som DBP har utvecklat med
hjälp av sin innovativa drug-delivery teknologi BeloGal™. Genom att
den innovativa formuleringen styr doxorubicin till levern ökar
koncentrationen av den aktiva substansen i det önskade målorganet
vilket förbättrar effektiviteten och minskar de toxiska
biverkningarna som är vanliga vid systemisk (helkropp-)
cellgiftsbehandling.

Temodex

Temodex, som är en lokalt verkande formulering av temozolomid,
utvecklades av RI PCP i Minsk i Vitryssland och är kliniskt prövat.
Temodex är registrerat som förstavalsbehandling av elakartade
hjärntumörer i Vitryssland sedan år 2014. Den 12 oktober 2015 har DBP
förvärvat de globala rättigheterna till Temodex, förutom i den
Euroasiska Ekonomiska Unionen samt Ukraina.

Mer info om våra produkter: www.doublebp.com

Fullständigt bolagsnamn: Double Bond Pharmaceutical International AB
Organisationsnummer: 556991-6082
Aktiens kortnamn: DBP B
Aktiens ISIN-kod: SE0007185525

För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn!
(https://www.linkedin.com/company/double-bond-pharmaceutical?trk=co-feed-...)

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför
allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad
drug-delivery technologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan
Drug-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första
produkt, SA033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond
Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheter för Temodex -
en produkt registrerad i Vitryssland för behandling av hjärntumörer.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dbp/r/kommunike-fran-arsstamman,c2006054
http://mb.cision.com/Main/12720/2006054/513689.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.