Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-17

Dedicare: Årsstämma i Dedicare AB (publ)(org.nr 556516-1501)

äger rum måndagen den 22 april 2014 klockan 16.00

på bolagets huvudkontor, Sankt Eriksgatan 44, 5 tr i Stockholm

Rätt att delta i årsstämman har den som är upptagen som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 14 april
2014 och som har anmält sitt deltagande senast den 14 april 2014 kl
12.00. Eventuella biträden ska anmälas samtidigt.

Anmälan kan göras per post under adress:

Dedicare AB (publ), Att: Lia Sandström, Sankt Eriksgatan 44, 5 tr ,
112 34 Stockholm eller via e-mail till lia.sandstrom@dedicare.se. Vid
anmälan bör uppges namn, adress, person- eller organisationsnummer,
telefon, e-mailadress och antal aktier.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
delta på årsstämman tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn
hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering
bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 14 april
2014.

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och
genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida
www.dedicare.se. Där finns även fullmaktsformulär tillgängligt. Den
fullständiga kallelsen och fullmaktsformulär skickas utan kostnad för
mottagaren till de aktieägare som begär det och som samtidigt uppger
sin postadress.

Stockholm i mars 2014

Dedicare AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Stig Engcrantz,VD, tel 08-555 656 07

Lia Sandström, Finansdirektör, tel 08-555 656 16

Dedicare i korthet

Dedicare är ett auktoriserat vårdbemannings- och omsorgsföretag.
Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och är verksamt i Sverige
och Norge. Dedicare är medlem i Almega Bemanningsföretagen och
Vårdföretagarna och har därmed kollektivavtal. Bolaget är
kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008.

Dedicare AB

Sankt Eriksgatan 44 5 tr

112 34 Stockholm

Tel: 08-555 656 00

www.dedicare.se

Org.nr: 556516-1501

Fax: 08-555 656 45

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dedicare/r/arsstamma-i-dedicare-ab--publ-org-n...
http://mb.cision.com/Main/1178/9552407/221138.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.