Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-06

Dedicare: Dedicare tecknar avsiktsförklaring om förvärv av verksamhet inom läkarbemanning i Danmark

Dedicare har idag tecknat en avsiktsförklaring (LOI) om förvärv av det
danska bemanningsföretaget KonZenta Aps (orgnr 36 42 03 40). KonZenta
rekryterar vårdpersonal till den skandinaviska vårdsektorn med fokus
på specialist- och överläkare. Slutförhandlingar har inletts med
målet att affären ska avslutas under första kvartalet.

"Ett förvärv av KonZentas verksamhet ligger helt i linje med Dedicares
tillväxtstrategi och vi ser att detta skulle bidra positivt till vår
befintliga verksamhet. Det kommer att ytterligare stärka vår position
i Norden men framför allt ge oss en starkare plattform i Danmark, där
vi etablerade oss förra året", säger Krister Widström, koncernchef på
Dedicare.

Kort om Dedicare

Dedicare är ett av Nordens största bemanningsbolag inom vård och
socialt arbete med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark.
Dedicare hyr ut och rekryterar läkare, sjuksköterskor, chefer och
socionomer till kunder i både privat och offentlig verksamhet.
Koncernen har bedrivit verksamhet sedan 1996, är noterad på Nasdaq
Stockholm sedan maj 2011 och omsätter ca 800 MSEK med ca 630
anställda. Dedicare arbetar fortlöpande med kompetensutveckling där
miljö och kvalitet är ledord. Dedicare är kvalitetscertifierat enligt
ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015

Läs mer om Dedicare på www.dedicare.se

Kort om KonZenta

KonZenta Aps bedriver idag verksamhet inom läkarbemanning på den
danska och svenska marknaden. Bolaget har funnits sedan 2014 och
förväntas omsätta ca 100 MSEK för det brutna räkenskapsåret 2019/20.
KonZenta har haft en god tillväxt sedan starten.

Läs mer om KonZenta på www.konzenta.dk

För ytterligare information kontakta:

Krister Widström, Koncernchef och VD, tel 070-526 79 91
Johanna Eriksson, CFO, tel 070-896 40 10
Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 6 februari 2020 kl. 18.00 (CEST).

Dedicare AB (publ.)
Ringvägen 100, uppgång E, 10 tr
118 60 Stockholm
Tel: 08-555 656 00
www.dedicare.se
Org.nr: 556516-1501

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dedicare/r/dedicare-tecknar-avsiktsforklaring...
https://mb.cision.com/Main/1178/3029409/1189601.pdf

Författare Cision News