Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-13

Dedicare: Delårsrapport januari - juni 2018: "Omsättningsrekord och lönsamhet i linje med koncernens finansiella mål"

PERIODEN 1 APRIL - 30 JUNI

· Rörelsens intäkter 204,6 MSEK (195,8)
· Rörelseresultat 14,3 MSEK (24,4)
· Rörelsemarginal 7,0 procent (12,5)
· Resultat efter finansiella poster 14,1 MSEK (24,3)
· Periodens resultat 11,0 MSEK (18,7)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten -6,7 MSEK (22,4)

PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI

· Rörelsens intäkter 398,0 MSEK (396,7)
· Rörelseresultat 27,2 MSEK (49,7)
· Rörelsemarginal 6,8 procent (12,5)
· Resultat efter finansiella poster 26,9 MSEK (49,4)
· Periodens resultat 21,1 MSEK (38,1)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten -10,7 MSEK (42,1)

________________________________________________

VD OCH KONCERNCHEF KRISTER WIDSTRÖM KOMMENTERAR

Koncernens omsättning under andra kvartalet uppgick till 204,6 MSEK
vilket är den högsta omsättningen som koncernen någonsin haft i ett
kvartal och en ökning med 4,5 procent jämfört med samma period 2017.
Rörelseresultatet uppgick till 14 MSEK jämfört med 24 MSEK 2017.
Rörelsemarginalen för året försämrades jämfört med 2017 och uppgick
till 7,0 procent (12,5). Kassaflödet är försämrat jämfört med
tidigare år främst beroende på högre kundfordringar och
skattebetalningar men koncernen har en fortsatt stark finansiell
ställning. Den försämrade rörelsemarginalen beror främst på bristen
på läkare, sjuksköterskor och socionomer samt en ökad konkurrens på
marknaden som lett till ökade lönenivåer och arvoden till våra
bemanningskonsulter.

-"Vi ser en fortsatt god efterfrågan på våra tjänster i både Sverige
och i Norge samtidigt är konkurrensen på marknaden hård vilket
pressar våra marginaler och gör det svårt att hitta tillräckligt med
bemanningskonsulter för att möta kundernas behov", avslutar Krister
Widström

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli
2018 kl. 08.00 (CEST).

För fördjupad finansiell information hänvisas till delårsrapporten som
finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.

För ytterligare information kontakta:

Krister Widström, VD, tel 08-555 656 07

Lia Sandström, CFO, tel 073-944 53 23

Dedicare i korthet

Dedicare är ett auktoriserat bemanningsföretag. Bolaget är noterat på
Nasdaq Stockholm och är verksamt i Sverige och Norge. Dedicare är
medlem i Almega Kompetensföretagen och NHO (Næringslivets
Hovedorganisasjon) och har därmed kollektivavtal. Bolaget är
kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008 och miljöcertifierat enligt
ISO 14001:2004.

Dedicare AB

Ringvägen 100, 10 tr

118 60 Stockholm

Tel: 08-555 656 00

www.dedicare.se

Org.nr: 556516-1501

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dedicare/r/delarsrapport-januari---juni-2018--...
http://mb.cision.com/Main/1178/2574689/877843.pdf
http://mb.cision.com/Public/1178/2574689/9bbf1a2e3af8583e.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.