Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-25

Dedicare: Delårsrapport januari - september 2016: Starkaste kvartalet i bolagets historia

Kvartal 3 i korthet

· Rörelsens intäkter 172,6 MSEK (154,1)
· Rörelseresultat 21,7 MSEK (10,0)
· Rörelsemarginal 12,6 procent (6,5)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,6 MSEK (15,4)
· Resultat per aktie före utspädning 1,78 SEK (0,81)

Perioden januari - september* i korthet

· Rörelsens intäkter 460,9 MSEK (431,1)
· Rörelseresultat 47,1 MSEK (29,8)
· Rörelsemarginal 10,2 procent (6,9)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 18,0 MSEK (-1,8)
· Resultat per aktie 3,90 SEK (2,51)

* Jämförelsetal för redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och
nyckeltal har justerats för att återspegla kvarvarande verksamhet
efter försäljning av Dedicare Assistanse AS. Dedicare Assistanse AS
avyttrades den 30 april 2015.

Dedicare växer med ökad lönsamhet. Intäkterna för tredje kvartalet
uppgår till 172,6 MSEK vilket är en ökning med 12,0 procent jämfört
med samma period föregående år. Rörelsemarginalen är 12,6 procent.
Därmed presenterar Dedicare det både intäkts- och lönsamhetsmässigt
starkaste kvartalet i bolagets historia.

Intäkterna för perioden januari - september 2016 uppgår till 460,9
MSEK vilket innebär en tillväxt på 6,9 procent jämfört med samma
period föregående år. Rörelsemarginalen landade på 10,2 procent.

"Intäktssökningen står vårdbemanning Sverige för där vi också lyckats
förbättra våra marginaler. Även Vårdbemanning Norge lyckas förbättra
sin lönsamhet för tredje kvartalet jämfört med samma period
föregående år och når ett högre rörelseresultat trots minskade
intäkter", säger Stig Engcrantz, VD för Dedicare och fortsätter.
"Marknaden för bemanning inom hälsa och omsorg i Norge har försvagats
under året. Vår bedömning är att Dedicare tar marknadsandelar i Norge
under tredje kvartalet"

"Vi har fått nya avtal med Skåne och SLL under året vilket skapar goda
förutsättningar för lönsam tillväxt inom sjuksköterske- och
läkarbemanning i Sverige. Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på
vårt tjänsteutbud och med det vill jag avslutningsvis stolt
presentera, det både intäktsmässigt och lönsamhetsmässigt starkaste
kvartalet i bolagets historia", säger Stig Engcrantz, VD för
Dedicare.

VD Stig Engcrantz

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25
oktober 2016 kl. 08.00 (CEST).

För fördjupad finansiell information hänvisas till delårsrapporten som
finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.

För ytterligare information kontakta:

Stig Engcrantz,VD, tel 08-555 656 07

Jenny Pizzignacco, tf CFO, tel 08-555 656 67

Dedicare i korthet

Dedicare är ett auktoriserat vårdbemanningsföretag. Bolaget är
noterat på NASDAQ OMX Stockholm och är verksamt i Sverige och Norge.
Dedicare är medlem i Almega Bemanningsföretagen och Vårdföretagarna
och har därmed kollektivavtal. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt
ISO 9001:2008 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004.

Dedicare AB

Sankt Eriksgatan 44 5 tr

112 34 Stockholm

Tel: 08-555 656 00

www.dedicare.se

Org.nr: 556516-1501

Fax: 08-555 656 45

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dedicare/r/delarsrapport-januari---september-2...
http://mb.cision.com/Main/1178/2107784/579501.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.